Ścieżki audio osi czasu

Widok osi czasu okna filmu zawiera kilka ścieżek audio:

Oryginalna ścieżka audio: Zawiera audio przechwycone wraz z klipami wideo. Taki materiał dźwiękowy nazywany jest również synchronicznym audio, ponieważ jest on nagrywany jednocześnie ze ścieżką wideo.

Ścieżka audio nakładek: Oryginalne audio dla klipów wideo na ścieżce nakładek.

Ścieżka efektów dźwiękowych i narracji: Typową zawartością umieszczaną na tej ścieżce są efekty dźwiękowe i narracja. Efekty dźwiękowe można umieszczać w projekcie, przenosząc je z sekcji Efekty dźwiękowe albumu. Narrację tworzy się za pomocą narzędzia Narracja.

Ścieżka muzyki w tle: Na tej ścieżce można umieszczać pliki audio w formacie mp3 lub wav, muzykę w tle wygenerowaną w programie Studio w technologii ScoreFitter oraz muzykę (lub inną zawartość) z dysków audio CD. Pliki audio można importować, korzystając z sekcji Muzyka w albumie. Klipy ScoreFitter można tworzyć za pomocą narzędzia Muzyka w tle, a klipy audio CD — korzystając z narzędzia Audio z CD.

Pinnacle Studio image001 Ścieżki audio osi czasu

Ścieżki audio osi czasu: oryginalne audio, efekty dźwiękowe i narracja oraz muzyka w tle. Gdy widoczna jest ścieżka nakładek, pojawia się czwarta ścieżka audio. Zawiera ona oryginalne audio dla materiału wideo na tej ścieżce.

Przełączanie ścieżek audio

Każda ze ścieżek audio spełnia właściwą sobie rolę, zgodnie z powyższym opisem. Jednak ich główną funkcją jest sterowanie wyborem ścieżki, na której znajdą się nowe klipy. Kiedy wprowadzany jest nowy klip wideo, oryginalne audio zawsze zostanie umieszczone na ścieżce oryginalne audio, nowa narracja zawsze znajdzie się na ścieżce efekty dźwiękowe i narracja, a nowe audio z dysku CD i klipy ScoreFitter zostaną dodane do ścieżki muzyka w tle.

Utworzony klip można jednak dla wygody przenieść na inną ścieżkę audio. Na każdej ścieżce można umieścić klip audio dowolnego typu. Takie rozwiązanie umożliwia na przykład jednoczesne użycie dwóch efektów dźwiękowych – jeden z nich wystarczy umieścić na ścieżce muzyka w tle.

Jedyną ścieżką audio o specjalnym statusie jest oryginalne audio, zarówno w przypadku głównej ścieżki wideo, jak i ścieżki nakładek (jeśli jest używana). Domyślnie klipy audio na tej ścieżce są edytowane równolegle z zawartością ścieżki wideo w tym samym indeksie czasu. Aby oryginalne audio było traktowane jak oddzielny klip na potrzeby przycinania, przeciągnięcia go do innej ścieżki audio bez modyfikowania ścieżki wideo lub przeciągania tam innych klipów dzwiękowych jako oryginalnego audio, należy najpierw zablokować ścieżkę wideo (klikając ikonę kłódki po prawej stronie okna filmu). Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Ścieżki audio osi czasu