Efekty standardowe

W tej części opisano cztery z pięciu efektów zawartych w grupie Standard RTFX w górnej części przeglądarki efektów programu Studio. Piąty efekt — Panoramowanie i powiększanie — został opisany w temacie Interfejs efektu panoramowania i powiększania.

Automatyczna korekcja koloru, Redukcja szumu i Stabilizacja są zaliczone do efektów czyszczących, które ułatwiają usuwanie wad źródłowego materiału wideo, takich jak szum lub niestabilność kamery.

Uwaga: Efekty czyszczące wideo programu Studio są filtrami ogólnego przeznaczenia, które zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania najczęstszych problemów w wielu materiałach. Nie są one jednak rozwiązaniem całkowicie skutecznym. Rezultaty jego zastosowania różnią się w zależności od oryginalnego materiału oraz typu i stopnia problemów.

         đAutomatyczna korekcja koloru

         đRedukcja szumów

         đStabilizacja

         đSzybkość

Efekty standardowe