Automatyczna korekcja koloru

Ten efekt kompensuje niewłaściwe proporcje kolorów w filmie. Funkcja ta działa podobnie do ustawienia „balans bieli” dostępnego w kamerach wideo.

Jasność: Korekcja koloru może mieć wpływ na jasność obrazu. Za pomocą tego suwaka można w razie potrzeby ręcznie skorygować poziom jasności (mówiąc precyzyjniej, suwak modyfikuje „współczynnik korekcji gamma” obrazu, a nie jego jasność).

Uwaga: Efektem ubocznym zastosowania automatycznej korekcji koloru może być powstanie szumu w obrazie wideo. Jeżeli zjawisko to jest nasilone, należy dodać do klipu omówiony niżej efekt Redukcja szumu.

Automatyczna korekcja koloru