Redukcja szumów

Ten dodatek plug-in stosuje do klipu algorytm redukcji szumu, który pozwala zmniejszyć poziom „zakłóceń” obrazu wideo. Redukcja szumu jest stosowana tylko do tych obszarów klatki, w których natężenie ruchu jest poniżej pewnej wartości progowej. Ma ona na celu zminimalizowanie ryzyka powstania tak zwanych artefaktów (wad obrazu będących efektem ubocznym przetwarzania).

Próg ruchu: Za pomocą tego suwaka można określić progową wartość natężenia ruchu. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa natężenie ruchu, przy jakim efekt może zostać zastosowany, a zatem powoduje, że redukcji szumu zostanie poddana większa część obrazu. Zwiększenie tej wartości podnosi ryzyko wprowadzenia niepożądanych artefaktów.

Redukcja szumów