Stabilizacja

Podobnie do funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu, dostępnej w wielu cyfrowych kamerach wideo, efekt ten minimalizuje zakłócenia wynikające z ruchów kamery. Obszary położone blisko krawędzi klatki są usuwane, a środkowa część jest powiększana o około 20% w taki sposób, aby wypełniała całą klatkę. Dzięki możliwości dostosowania granic wybranego obszaru niezależnie dla każdej klatki, program Studio może wyeliminować niepożądane ruchy kamery.

Pinnacle Studio 156 stabilize demo Stabilizacja

Efekt Stabilizacja programu Studio polega na rozszerzeniu zaznaczonego obszaru (linie wewnątrz klatki) do rozmiaru całej klatki. Obszar ten jest korygowany w każdej klatce z osobna w celu zniwelowania różnic kadrowania wynikających z niestabilności kamery.

Stabilizacja