Efekty z pakietu Plus

Pakiet efektów wideo Studio Plus RTFX jest dołączony do programu Studio Plus. Użytkownicy innych wersji programu Studio mogą uzyskać te efekty, przeprowadzając aktualizację do programu Studio Plus.

W tej części opisano w skrócie każdy efekt zawarty w tej grupie, z wyjątkiem:

·     Dwóch efektów nakładki opisanych w innych miejscach (Kluczowanie kolorem i Obraz w obrazie).

·     Pinnacle Studio 157 effects icon   hfx filter Efekty z pakietu PlusEfektu Filtr HFX, który umożliwia tworzenie i edytowanie animowanych przejść 3W przy użyciu oprogramowania Hollywood FX firmy Pinnacle, jest efektem otwieranym poza programem Studio i udostępnia własną pomoc online. Dla efektu Filtr HFX używana jest ikona specjalnej kategorii Pinnacle.

Efekty zostały poniżej przedstawione w tej samej kolejności, w jakiej się pojawiają w przeglądarce efektów, w której są sortowane według kategorii.

         đRozmycie

         đWytłoczenie

         đStary film

         đZmiękczenie

         đWitraż

         đKlucz luma

         đEdytor 2W

         đTrzęsienie ziemi

         đOdbicia w soczewkach

         đPowiększenie

         đRozmycie ruchome

         đObrót

         đKropla wody

         đFala wodna

         đCzarno-białe

         đKorekcja koloru

         đmapa kolorów

         đInwersja

         đOświetlenie

         đPosteryzacja

         đBalans kolorów RGB

         đSepia

         đRównowaga bieli

Efekty z pakietu Plus