Obrót

Ten efekt umożliwia obrócenie całej klatki wideo i udostępnia elementy sterujące do niezależnego skalowania w poziomie i w pionie.

Pinnacle Studio 165 rotate demo Obrót

Obrót całej klatki o kąt 180° (po lewej); obrót ze skalowaniem różnicowym w celu uzyskania prostego efektu perspektywy (po prawej).

Obrót