Sepia

Za pomocą tego efektu z pakietu Studio Plus można nadać filmowi wygląd przypominający stare fotografie. Uzyskuje się go przez renderowanie klipów w tonach sepii, a nie w pełnej gamie kolorów. Nasilenie efektu można określić za pomocą suwaka Ilość.

Sepia