Klatki kluczowe

Parametry efektów wideo w programie Studio są zwyczajnie stosowane do pierwszej klatki klipu wideo i pozostają bez zmian do końca klipu. Jest to standardowe działanie dla każdego efektu dodanego do klipu.

Pinnacle Studio image001 Klatki kluczowe

Standardowo wartości parametrów efektu nie zmieniają się przez cały klip wideo, do którego efekt został zastosowany.

Funkcja klatek kluczowych, która umożliwia płynną zmianę wartości parametrów w obrębie klipu wideo, otwiera szeroki zakres nowych możliwości stosowania efektów w filmach.

Dostępność: Opisana tu funkcja klatek kluczowych jest dostępna tylko w programie Studio Plus.

Każda klatka kluczowa przechowuje pełen zestaw wartości parametrów dla efektu i określa, do której klatki w obrębie klipu wartości te powinny zostać zastosowane w całości.

Pinnacle Studio image002 Klatki kluczowe

Dzięki funkcji klatek kluczowych nowe zestawy parametrów mogą być stosowane dowolnie często w obrębie klipu.

Pomiędzy klatkami numeryczne wartości parametrów są automatycznie dopasowywane od klatki do klatki w celu płynnego połączenia wartości klatek kluczowych.

Pinnacle Studio 145 keyframing   3 frame demo Klatki kluczowe

Graficzne przedstawienie klatek kluczowych z powyższego przykładu. Wartości powiększenia (Z), położenia w poziomie (H) i położenia w pionie (V) są ustawiane przez klatkę kluczową 1 na początku klipu, przez klatkę kluczową 2 w około jednej trzeciej trwania klipu oraz przez klatkę kluczową 3 na końcu. Wartości zmieniają się płynnie w klatkach pośrednich.

Większość efektów obsługuje klatki kluczowe. Kilka z nich nie obsługuje, ponieważ nie mają parametrów lub, tak jak w przypadku efektu Szybkość, klatki kluczowe nie dadzą się łatwo zastosować.

Scenariusze używania klatek kluczowych

W przypadku każdego zastosowanego efektu klip może mieć teoretycznie tyle klatek kluczowych, ile ma klatek. W praktyce używa się tylko kilku klatek kluczowych.

Pinnacle Studio 145 keyframing   two frames Klatki kluczowe

Dwie klatki kluczowe są wystarczające do płynnej zmiany wartości parametrów od jednego ustawienia do drugiego w obrębie klipu.

Klatki kluczowe pozwalają na precyzyjne sterowanie sposobem stosowania efektu do klipu. Uproszczeniu ulega na przykład wprowadzanie i wyprowadzanie efektu.

Pinnacle Studio 146 keyframing   ease in out Klatki kluczowe

Za pomocą zestawu czterech klatek kluczowych można ułatwić wejście jednego lub większej liczby parametrów na początku klipu, a także wyjście ich z powrotem na końcu.

Pinnacle Studio 146 keyframing   slideshow Klatki kluczowe

Inną metodą utworzenia pokazu slajdów panoramowania i powiększania jest zastosowanie efektu Panoramowanie i powiększanie na jednym klipie z nieruchomym obrazem. Dwie klatki kluczowe o identycznych parametrach definiują początek i koniec każdego widoku w obrębie pokazu.

Klatki kluczowe