Praca z listą efektów

Każdy klip wideo lub obraz znajdujący się w projekcie można modyfikować za pomocą dowolnej liczby efektów wideo. Efekty są stosowane do oryginalnego obrazu w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlone na liście narzędzia Efekty wideo.

Pinnacle Studio image001 Praca z listą efektów

Pola wyboru znajdujące się obok nazw poszczególnych efektów umożliwiają włączanie i wyłączanie efektów bez usuwania ich z listy (usunięcie efektu z listy spowodowałoby utracenie dostosowanych ustawień parametrów danego efektu). Na ilustracji powyżej efekt „Szybkość” został wyłączony, a pozostałe dwa efekty pozostają aktywne.

Dodawanie i usuwanie efektów

Pinnacle Studio image002 Praca z listą efektówAby dodać do listy efekt do listy dla bieżącego klipu, kliknij przycisk Dodaj nowy efekt. Po prawej stronie narzędzia zostanie wyświetlona przeglądarka efektów:

Kliknij dowolną pozycję na liście Kategoria w przeglądarce, aby wyświetlić nazwy efektów należących do danej kategorii. Zaznacz efekt, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK, aby dodać efekt do listy.

Pinnacle Studio 139 effect trashcan button Praca z listą efektówAby usunąć z listy aktualnie zaznaczony efekt, kliknij przycisk Usuń efekt (kosz na śmieci).

Pinnacle Studio image004 Praca z listą efektów

Na powyższej ilustracji przeglądarka efektów wideo jest otwarta na stronie Studio Plus RTFX, która zawiera dodatkowy zestaw efektów dla programu Studio Plus. Pozostałe wymienione pakiety zawierają inne efekty premiowe, które wymagają dodatkowego zakupu. Ostatnia „kategoria” – Więcej efektów – umożliwia otwarcie witryny sieci Web firmy Pinnacle, na której są dostępne dodatkowe efekty premiowe.

Premiowe efekty audio i wideo, podobnie jak inna zablokowana zawartość programu Studio, mogą być używane bez ograniczeń, ale powodują dodanie do odtwarzanego wideo „znaku wodnego“. Aby użyć danego efektu w tworzonym właśnie projekcie, można nabyć klucz aktywacji bez potrzeby zamykania programu Studio. Informacje o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio, w tym zablokowanych efektów audio i wideo, zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Zmienianie kolejności efektów

Pinnacle Studio 140 effects up down buttons Praca z listą efektówSumaryczny efekt zastosowania kilku efektów do jednego klipu zależy od kolejności, w jakiej poszczególne efekty zostaną zastosowane. Po prawej stronie listy efektów znajdują się przyciski strzałek w górę i w dół, za pomocą których można sterować położeniem każdego efektu względem pozostałych. Przyciski są stosowane tylko do zaznaczonego w danej chwili efektu.

Praca z listą efektów