Używanie klatek kluczowych

Uwaga dotycząca dostępności: Opisana tu funkcja klatek kluczowych jest dostępna tylko w programie Studio Plus.

W oknie parametrów dowolnego efektu obsługującego klatki kluczowe należy odszukać i zaznaczyć pole wyboru Użyj klatek kluczowych. Bez zaznaczonego pola wyboru efekt będzie zachowywać jeden zestaw wartości parametrów w obrębie całego klipu.

Pinnacle Studio image001 Używanie klatek kluczowych

Po włączeniu funkcji klatek kluczowych dla efektu następuje automatyczne utworzenie dwóch klatek kluczowych. Jedna jest zakotwiczona na początku klipu, a druga – na jego końcu. Parametry obu klatek są ustawione na wartości bez klatek kluczowych. W widoku osi czasu okna filmu klatka kluczowa pojawia się jako ponumerowana flaga na klipie wideo. Flagi klatek kluczowych są wyświetlane tylko w czasie, gdy jest otwarte okno parametrów efektu.

Pinnacle Studio 148 keyframe flags Używanie klatek kluczowych

Klatki kluczowe dla efektu aktualnie otwartego w oknie parametrów efektu są przedstawione jako ponumerowane flagi wzdłuż linii poziomej. Bieżąca klatka kluczowa (jeśli istnieje), jest oznaczona wyróżnioną flagą, tak jak klatka kluczowa 3 na ilustracji powyżej.

Jednocześnie u dołu okna parametrów zostają wyświetlone dodatkowe elementy sterujące: przyciski Dodaj i Usuń, wskaźnik bieżącej klatki kluczowej ze strzałkami umożliwiającymi przechodzenie do przodu i do tyłu oraz licznik czasu klatki kluczowej ze strzałkami przewijania.

Pinnacle Studio image003 Używanie klatek kluczowych

Po włączeniu klatek kluczowych u dołu okna parametrów pojawiają się nowe elementy sterujące.

Pinnacle Studio 148 keyframe controls   current frame Używanie klatek kluczowychWskaźnik bieżącej klatki kluczowej przedstawia numer klatki kluczowej dołączonej do klatki wyświetlonej w oknie filmu. Za pomocą strzałek można przechodzić między klatkami. Każde kliknięcie powoduje przejście suwaka w oknie filmu do pozycji następnej klatki kluczowej.

W przypadku wyświetlania klatek filmu, dla których nie została zdefiniowana klatka kluczowa, w polu wskaźnika jest wyświetlony myślnik. Wyświetlane wartości parametrów są tymi, które zostaną zastosowane do bieżącej klatki podczas odtwarzania.

Aby utworzyć klatkę kluczową w takim miejscu, należy kliknąć przycisk Dodaj lub po prostu rozpocząć dopasowywanie parametrów: po zakończeniu program Studio doda klatkę kluczową automatycznie.

Pinnacle Studio image005 Używanie klatek kluczowych

Klatki kluczowe są numerowane w kolejności od początku klipu. Po wstawieniu nowej klatki kluczowej lub usunięciu istniejącej klatki kluczowej występujące po niej klatki są numerowane od nowa w poprawnej kolejności.

Pinnacle Studio image006 Używanie klatek kluczowych

Przycisk Usuń jest dostępny, jeśli bieżąca klatka ma klatkę kluczową, czyli gdy wskaźnik bieżącej klatki kluczowej zawiera liczbę a nie myślnik.

Licznik czasu klatki kluczowej przedstawia przesuniecie czasowe w klipie w stosunku do bieżącego czasu filmu – klatki przedstawionej w odtwarzaczu. Pierwsza klatka kluczowa znajduje się więc w czasie zerowym, a ostatnia znajduje się na przesunięciu równym jednej klatce, mniejszym niż czas trwania całego klipu.

Gdy bieżąca klatka ma klatkę kluczową, jej czas przesunięcia można zmieniać za pomocą przycisków przewijania licznika. Położenie pierwszej i ostatniej klatki kluczowej nie może być zmieniane. Pozostałe klatki kluczowe można dowolnie przenosić między bieżącymi pozycjami sąsiadujących klatek kluczowych.

Pinnacle Studio image007 Używanie klatek kluczowych

Ustawianie czasu klatki kluczowej 3.

Używanie klatek kluczowych