Klipy wideo

Za punkt wyjścia dla większości projektów tworzonych w programie Studio służy sekcja Album, zawierająca przechwycone sceny wideo. Tworzenie filmu polega na przeciąganiu scen z albumu do okna filmu, w którym można je poddawać edycji jako klipy wideo.

W tematach, do których łącza zamieszczono poniżej, opisano sposób określania początkowego i końcowego punktu dla poszczególnych klipów. Okno filmu udostępnia interfejs edycyjny umożliwiający łatwe, szybkie i precyzyjne przycinanie. Większość metod przycinania klipów wideo można także stosować do innych rodzajów klipów (na przykład napisów i efektów dźwiękowych), które omówiono w innych tematach.

Opisano także bardziej zaawansowane techniki edycji filmu wideo, takie jak edycja ze wstawianiem i edycja z dzieleniem.

Na koniec użytkownik zapozna się z narzędziem SmartMovie – automatycznym generatorem filmów w programie Studio. Narzędzie SmartMovie w inteligentny sposób łączy muzyczną ścieżkę dźwiękową z materiałem wideo (w celu utworzenia teledysku zsynchronizowanego z rytmem muzyki) bądź z serią nieruchomych obrazów (w celu utworzenia pokazu slajdów). Oba tryby obsługują różnorodne opcje stylów.

         đKlipy wideo – informacje podstawowe

         đPrzycinanie klipów wideo

         đDzielenie i łączenie klipów

         đZaawansowana Edycja na osi czasu

         đSmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Klipy wideo