Dzielenie i łączenie klipów

Aby wstawić jeden klip znajdujący się na ścieżce wideo na środek innego klipu, należy podzielić drugi klip na dwie części, a następnie wstawić nowy klip pomiędzy nie. „Dzielenie“ klipu powoduje w rzeczywistości powielenie go. Oba powstałe w ten sposób klipy są automatycznie przycinane, tak aby pierwszy kończył się, a drugi zaczynał w punkcie podziału.

Aby podzielić klip w widoku Oś czasu:

1.      Wybierz punkt podziału.

Użyj w tym celu dowolnej metody dostosowywania bieżącej pozycji, takiej jak przenoszenie suwaka na osi czasu, kliknięcie przycisku Odtwórz, a następnie przycisku Wstrzymaj, albo zmodyfikowanie wartości licznika odtwarzacza.

2.      Kliknij prawym przyciskiem myszy klip, który chcesz podzielić, a następnie wybierz polecenie Podziel klip z menu kontekstowego. Możesz także upewnić się, że linia edycji znajduje się w miejscu, w którym chcesz podzielić klip, a następnie kliknąć przycisk Podziel klip (żyletka).

Klip zostanie podzielony w bieżącym położeniu.

Aby przywrócić podzielony klip:

·     Kliknij przycisk Cofnij (albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Z). Nawet jeżeli po podzieleniu klipu wykonano inne operacje, wielopoziomowa funkcja cofania umożliwi wycofanie tylu działań, ile będzie konieczne. ALBO

·     Jeżeli cofanie operacji jest niewskazane, ponieważ po podzieleniu klipu wykonano inne działania, których rezultat powinien zostać zachowany, można zastąpić podzielone części klipu oryginalnym klipem znajdującym się w albumie. ALBO

·     Usuń jedną część podzielonego klipu, a drugą część rozciągnij.

Aby połączyć klipy w oknie filmu:

Zaznacz klipy, które chcesz połączyć, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Połącz klipy.

Wykonanie tej operacji jest możliwe tylko pod warunkiem, że w rezultacie połączenia klipów powstanie prawidłowy klip – to znaczy, ciągły fragment źródłowego materiału wideo. Między klipami na osi czasu, które mogą zostać połączone ze sobą, wyświetlana jest kropkowana linia.

Dzielenie i łączenie klipów