Przycinanie klipów wideo

Przechwycone sceny wideo zawierają zwykle więcej materiału, niż zostanie wykorzystane w filmie. „Przycinanie” – polegające na dostosowaniu początkowego i końcowego punktu klipu w celu usunięcia niepotrzebnego materiału – jest jedną z podstawowych operacji edycyjnych.

Przycinanie nie powoduje utraty danych. Program Studio wstawia do klipu w oknie filmu nowy punkt początkowy i końcowy, ale klip źródłowy – oryginalna scena w albumie – pozostaje nienaruszony. Oznacza to, że w każdej chwili można przywrócić pierwotny stan klipu albo wybrać inne punkty przycięcia.

Program Studio udostępnia dwa sposoby przycinania klipów (scen wideo, przejść, napisów, obrazów nieruchomych, klipów audio i menu dysku):

·     Bezpośrednio na osi czasu.

·     Za pomocą narzędzia Właściwości klipu.

Punkty początkowy i końcowy można wstawić w dowolnych miejscach klipu wideo – ograniczeniem jest tylko długość oryginalnej sceny.

         đPrzycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów

         đPorady dotyczące przycinania klipów

         đPrzycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

         đResetowanie przyciętych klipów

Przycinanie klipów wideo