Porady dotyczące przycinania klipów

W razie trudności z przeciąganiem krawędzi klipu podczas jego przycinania, skorzystaj z następujących wskazówek:

·     Upewnij się, że klip, który chcesz przyciąć, jest zaznaczony oraz że nie jest zaznaczony żaden inny klip.

·     Rozciągnij oś czasu, aby ułatwić sobie precyzyjne dostosowanie klipu.

·     Unikaj zbytniego rozciągania osi czasu, aby klipy nie stały się zbyt długie. Jeżeli tak się stanie, cofnij operację, aby wyświetlić oś czasu w odpowiedniej skali, zmniejsz skalę, przeciągając oś czasu w lewo, albo wybierz odpowiednią wartość z menu kontekstowego osi czasu.

Porady dotyczące przycinania klipów