Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Pinnacle Studio 121 video tool icon   clip properties Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipuChociaż klipy wideo można przycinać z dokładnością do jednej klatki bezpośrednio na osi czasu, najszybszą i najbardziej precyzyjną metodą przycinania jest użycie narzędzia Właściwości klipu. Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy zaznaczyć klip, który ma zostać zmodyfikowany, a następnie wybrać polecenie menu Przybornik Ø Modyfikuj właściwości klipu albo kliknąć jeden z przycisków przybornika wyświetlonych z lewej strony okna filmu. (Powtórne kliknięcie tego samego przycisku spowoduje zamknięcie narzędzia).

W przypadku klipów wideo – czyli dowolnych klipów innych niż tytuły – narzędzie Właściwości klipu można też otwierać i zamykać, klikając dwukrotnie klip w dowolnym widoku okna filmu.

Za pomocą narzędzia Właściwości klipu można modyfikować klipy dowolnego typu. Narzędzie zawiera odpowiedni zestaw elementów sterujących dla każdego typu klipu.

Pole tekstowe Nazwa: Większość właściwości dostępnych dla klipów wideo dotyczy ich przycinania. Wyjątkiem jest tylko pole tekstowe Nazwa, umożliwiające przypisanie do klipu niestandardowej nazwy, która zastępuje domyślną nazwę przypisaną przez program Studio.

Pole Nazwa jest udostępnione w narzędziu Właściwości klipu dla wszystkich rodzajów klipów. Nazwy klipów są używane w widoku tekstowym okna filmu, a także mogą być etykietkami wyświetlanymi podczas przesuwania wskaźnika myszy nad klipami w widoku serii ujęć.

Pinnacle Studio image002 Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu

Obszary podglądu: Początkowa i końcowa klatka przycinanego klipu są wyświetlane w osobnych obszarach podglądu. Wyświetlany jest także licznik i przyciski przewijania. Układ obu obszarów podglądu jest podobny do okna odtwarzacza wyświetlanego podczas zwykłej edycji.

Określanie pozycji odtwarzania: Suwak znajdujący się na dole narzędzia umożliwia odtworzenie klipu od dowolnego miejsca. Pozycję odtwarzania można także określić za pomocą licznika i przycisków przewijania znajdujących się między dwoma obszarami podglądu.

Używanie liczników: Wszystkie trzy liczniki wskazują pozycje względne w stosunku do początku klipu, czyli pozycji 0:00:00.0. Podobnie jak licznik odtwarzacza, liczniki narzędzia Właściwości klipu można dostosować, zaznaczając kliknięciem jedno z czterech pól (godziny, minuty, sekundy, klatki), a następnie zmieniając wartość za pomocą przycisków przewijania. Jeśli żadne z pół nie jest jawnie zaznaczone, przyciski przewijania modyfikują wartość w polu klatki.

Elementy sterujące odtwarzaniem: Kiedy narzędzie Właściwości klipu jest aktywne, elementy sterujące odtwarzaniem wyświetlone na środku ekranu zastępują przyciski wyświetlane zwykle w odtwarzaczu. Jednym dostępnych z elementów sterujących odtwarzania jest przycisk Odtwórz ciągle/Wstrzymaj Pinnacle Studio 123 loop button Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu, za pomocą którego można cyklicznie odtwarzać przycięty fragment klipu podczas dostosowywania jego punktów przycięcia.

Określanie punktów przycięcia: Przycisk lewego nawiasu kwadratowego Pinnacle Studio 123 left bracket button Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu, wyświetlony obok licznika w lewym obszarze podglądu, i przycisk prawego nawiasu kwadratowego Pinnacle Studio 123 right bracket button Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu, wyświetlony obok licznika w prawym obszarze podglądu, umożliwiają wskazanie odpowiednio początkowego i końcowego punktu przycięcia.

Aby dostosować jeden z punktów przycięcia, można także:

·     wprowadzić wartość bezpośrednio w liczniku,

·     dostosować pole licznika za pomocą przycisków przewijania,

·     przeciągnąć odpowiedni suwak przycinania.

Pole tekstowe Czas trwania: W tym polu jest wyświetlana długość przycinanego klipu w godzinach, minutach, sekundach i klatkach. Zmodyfikowanie tej wartości (przez bezpośrednią zmianę pól lub przez klikanie odpowiednich przycisków przewijania) powoduje zmianę położenia końcowego punktu klipu. Czas trwania klipu nie może oczywiście być krótszy od jednej klatki ani dłuższy od czasu trwania oryginalnej sceny wideo.

Praktyczna porada: Aby zakończyć przycinanie jednego klipu na ścieżce wideo i rozpocząć przycinanie następnego, należy kliknąć nowy klip, nie zamykając narzędzia Właściwości klipu, albo przeciągnąć suwak osi czasu do nowego klipu.

Przycinanie za pomocą narzędzia Właściwości klipu