Resetowanie przyciętych klipów

Jeżeli po wykonaniu jednej lub kilku operacji przycinania i wyświetleniu podglądu klipu użytkownik zmieni zdanie, może użyć przycisku Cofnij (lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Z), albo ręcznie zresetować przycięty klip, wykonując jedną z następujących czynności:

·     Przeciągając jak najdalej prawą krawędź klipu bezpośrednio na osi czasu.

·     Przeciągając suwaki na przeciwległe końce klipu w narzędziu Właściwości klipu.

Resetowanie przyciętych klipów