SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Tworzenie wideo z muzyką wydaje się ambitnym zadaniem, nawet jeśli do dyspozycji są wszystkie wygodne narzędzia edycyjne dostępne w programie Studio. Trzeba połączyć dziesiątki krótkich klipów precyzyjnie i zgodnie z rytmem ścieżki audio, tak aby wideo i audio były właściwie zsynchronizowane.

Pinnacle Studio 171 video tool icon   smartmovie SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzykąZa pomocą narzędzia SmartMovie programu Studio można jednak utworzyć dynamiczny, zsynchronizowany z rytmem muzyki teledysk niemal bez wysiłku, a także nadać mu własny styl i użyć dowolnej kombinacji materiału wideo i muzyki.

Można też tworzyć pokazy slajdów. Narzędzie SmartMovie może błyskawicznie utworzyć pokaz slajdów z dowolnego zestawu nieruchomych obrazów, w wybranym stylu i ze zsynchronizowaną muzyką.

Pinnacle Studio image002 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzykąNarzędzie SmartMovie prowadzi użytkownika przez kolejne etapy procesu tworzenia, wyświetlając proste instrukcje. Aby rozpocząć, należy wybrać sceny wideo lub nieruchome obrazy w albumie i przeciągnąć je do okna filmu.

Porada: Podczas pracy z klipami audio zalecanym widokiem okna filmu jest oś czasu.

Po wybraniu obrazów można dodać klip SmartSound,  audio z płyty CD lub klip muzyczny w formacie cyfrowym (wav lub mp3) do ścieżki muzyki w tle. Czas trwania tego klipu — a nie ilość dostarczonego materiału wideo — wyznacza długość całego wideo z muzyką. Jeśli ilość dostarczonego materiału wideo nie będzie wystarczająca, narzędzie SmartMovie użyje klipów wideo lub obrazów po kilka razy w celu uzyskania wymaganego czasu trwania. Natomiast jeśli dostarczonego materiału wideo będzie więcej niż może zostać użyte w czasie trwania utworu, nadmiarowe klipy lub obrazy zostaną pominięte.

Wyjątek: W przypadku tworzenia pokazu slajdów z zaznaczoną opcją Użyj wszystkich obrazów (zobacz poniżej) długość gotowego projektu jest wyznaczana przez liczbę dostarczonych obrazów, a nie przez czas trwania klipu muzycznego.

Style SmartMovie

Z listy rozwijanej u góry okna narzędzia SmartMovie należy wybrać odpowiedni styl. Oferowanych jest wiele różnych stylów przeznaczonych dla wideo z muzyką lub dla pokazów slajdów.

Pinnacle Studio image003 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Po najechaniu kursorem na dowolny ze stylów z listy zostaje wyświetlony jego krótki opis w dymku stanu obok.

Pinnacle Studio image004 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzykąW przypadku stylów wideo najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli początkowy czas trwania materiału wideo jest około dwa razy dłuższy niż ścieżka dźwiękowa. Każdy styl pokazu slajdów ma przypisany idealny stosunek liczby obrazów do długości utworu. W dymku stanu są wyświetlane porady pozwalające uzyskać poprawne proporcje.

Opcje narzędzia SmartMovie

Pole wyboru Użyj klipów w kolejności losowej umożliwia zmiksowanie elementów materiału wizualnego niezależnie od ich początkowej kolejności. Opcja ta jest domyślna w przypadku niektórych stylów. Użycie jej nada gotowemu filmowi jednolitą teksturę, stanie się to jednak kosztem ciągłości narracyjnej.

Pinnacle Studio image005 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Zaznaczenie pola wyboru Użyj wszystkich obrazów pozwala upewnić się, że w pokazie slajdów zostaną użyte wszystkie nieruchome obrazy dodane do projektu, bez względu na długość dostarczonej muzyki. Program Studio powtórzy lub przytnie według potrzeb klip muzyczny, aby dopasować go do wybranej liczby obrazów.

Uwaga: Opcja Użyj wszystkich obrazów wpływa tylko na pokazy slajdów tworzone za pomocą narzędzia SmartMovie, nie na wideo z muzyką.

Suwak Głośność względna umożliwia dostosowanie głośności ścieżki muzyki w tle względem pozostałych ścieżek audio. Aby w gotowym filmie była słyszalna tylko ścieżka muzyczna, należy przesunąć ten suwak w prawo do samego końca.

Pinnacle Studio image006 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Ostatnim etapem konfiguracji jest wprowadzenie tekstu napisów początkowych i końcowych. Każdy wiersz tekstu zawiera dwa pola edycji. Do przechodzenia między polami lewym i prawym służą klawisz Tab i kombinacja klawiszy Shift+Tab.

Pinnacle Studio image007 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Wielka chwila…

Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć przycisk Utwórz film SmartMovie, a program Studio automatycznie wygeneruje film.

Pinnacle Studio image008 SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką

Używanie narzędzia SmartMovie w trybie przechwytywania

Program Studio umożliwia bezpośrednie przejście z procesu przechwytywania wideo do narzędzia SmartMovie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zainicjować przechwytywanie w zwykły sposób, a następnie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w oknie dialogowym rozpoczęcia przechwytywania.

Pinnacle Studio  SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką 0" height="21" src="http://d2nwkt1g6n1fev.cloudfront.net/helpmax/wp-content/uploads/sub/pinnaclestudio/pl/source/063s_ch05_smartmovietool_files/image009.jpg">

SmartMovie — narzędzie do tworzenia wideo z muzyką