Zaawansowana Edycja na osi czasu

Uwaga: Dodatkowe zaawansowane funkcje programu Studio Plus, korzystające ze ścieżki nakładek, zostały opisane w temacie Edycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus.

Podczas wykonywania większości operacji edycyjnych program Studio automatycznie synchronizuje klipy znajdujące się na różnych ścieżkach na osi czasu. Jeżeli na przykład wstawiana jest scena z albumu na ścieżkę wideo, względne położenie klipów po prawej stronie punktu wstawiania pozostaje niezmienione.

Czasem jednak domyślną synchronizację trzeba pominąć. Może na przykład istnieć konieczność wstawienia nowego klipu wideo do projektu bez naruszania położenia klipów innych typów. Możne też zajść potrzeba osobnej edycji wideo i audio – jest to przydatna technika o kilku różnych odmianach. Więcej informacji zawierają tematy Edycja ze wstawianiem i Edycja z dzieleniem.

Wykonywanie tych specjalnych funkcji umożliwiają przyciski blokady ścieżki, wyświetlone przy prawej krawędzi okna filmu w widoku osi czasu. Przycisk blokady jest dostępny dla każdej ze ścieżek standardowych (dla wszystkich z wyjątkiem ścieżki menu).

Zablokowana ścieżka jest oznaczona szarym kolorem w widoku osi czasu. Wskazuje to, że klipy znajdujące się na zablokowanej ścieżce nie mogą być zaznaczane ani edytowane w żadnym z trzech dostępnych widoków, a na klipy te nie mają wpływu żadne operacje edycyjne wykonywane na ścieżkach niezablokowanych.

Można blokować dowolne kombinacje ścieżek oprócz ścieżki menu.

Pinnacle Studio 129 track locking 1 Zaawansowana Edycja na osi czasu

Przykładowo zablokowanie ścieżki tytułu zapobiega zmianie czasu trwania tytułu, nawet w przypadku przycięcia klipów znajdujących się na głównej ścieżce wideo w tym samym indeksie czasu.

Pinnacle Studio 129 track locking 2 Zaawansowana Edycja na osi czasu

Gdy ścieżka tytułu jest odblokowana, przycięcie głównego klipu wideo znajdującego się nad nią powoduje też przycięcie tytułu.

         đEdycja ze wstawianiem

         đEdycja z dzieleniem

Zaawansowana Edycja na osi czasu