Edycja z dzieleniem

Edycja z dzieleniem polega na przycięciu osobno audio i obrazu tego samego klipu w taki sposób, aby obraz rozpoczynał się wcześniej niż audio lub odwrotnie.

Uwaga: W programie Studio Plus edycja z dzieleniem może też być wykonywana na ścieżkach wideo i audio nakładki, przy użyciu metod analogicznych do tych opisanych tutaj.

W cięciu typu L wideo wyprzedza zsynchronizowane z nim audio, a w cięciu typu J audio wyprzedza wideo.

Porada: Aby przycinanie klipu było szybsze i łatwiejsze, można spróbować wykonać opisane niżej czynności przy otwartym narzędziu Właściwości klipu. Można je otworzyć, klikając dwukrotnie jeden z klipów wideo przed przystąpieniem do przycinania.

Cięcie typu L

W cięciu typu L nowy obraz pojawia się na ekranie przed rozpoczęciem odtwarzania odpowiadającej mu ścieżki audio.

Wyobraźmy sobie na przykład sfilmowany na wideo wykład, podczas którego kamera co jakiś czas zamiast prelegenta pokazuje sceny z podróży lub krajobrazy ilustrujące temat prelekcji.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Edycja z dzieleniem

Audio i wideo ucięte jednocześnie.

Zamiast ucinać audio i obraz wideo jednocześnie, można nałożyć głos wykładowcy na pojawiającą się nową scenę. Technika ta ułatwia widzom zorientowanie się, że nowa scena stanowi ilustrację tego, o czym mówi wykładowca.

Zwróćmy uwagę, że granice klipów wideo i audio po takiej operacji tworzą kształt litery L.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Edycja z dzieleniem

Audio rozpoczyna się później niż obraz. Powstała granica między klipami ma kształt litery „L“, jak na ilustracji.

Istnieje wiele sposobów efektownego wykorzystania tej techniki. Można rozważyć jej zastosowanie w sytuacji, kiedy obraz drugiego klipu służy zilustrowaniu audio klipu poprzedzającego.

Aby utworzyć cięcie typu L:

1.      Dostosuj oś czasu w taki sposób, aby móc wygodnie policzyć klatki lub sekundy, na przestrzeni których klipy będą się nakładać.

2.      Zaznacz klip po lewej stronie i przytnij jego prawą krawędź do miejsca, w którym ma się kończyć audio.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Edycja z dzieleniem

3.      Zablokuj ścieżkę audio klipu. Przeciągnij prawą krawędź wideo tego samego klipu do miejsca, w którym ma się rozpoczynać wideo następnego klipu.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Edycja z dzieleniem

4.      Podczas gdy ścieżka audio pozostaje zablokowana, przeciągnij obraz wideo drugiego klipu w lewo, aż zetknie się z pierwszym klipem.

Jeżeli na początku drugiego klipu nie znajduje się dość dużo zbędnego materiału wideo, aby umożliwić takie przycięcie klipu, należy najpierw przyciąć odpowiednią ilość materiału z obu ścieżek klipu (wideo i audio), a następnie wykonać opisaną wyżej czynność ponownie.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Edycja z dzieleniem

5.      Odblokuj ścieżkę audio.

Kiedy rozpocznie się odtwarzanie obrazu wideo drugiego klipu, nadal będzie słyszalna ścieżka audio klipu pierwszego. Na końcu pierwszego klipu został przycięty obraz wideo, a na początku drugiego klipu zostało przycięte audio.

Cięcie typu J

W cięciu typu J nowe audio rozpoczyna się wcześniej niż nowy obraz. Efekt ten można zastosować w sytuacji, kiedy audio drugiego klipu przygotowuje widza na obraz, który za chwilę zostanie wyświetlony.

Powróćmy do przykładu z filmowym zapisem prelekcji. Wstawiony materiał wideo dobiega końca i za chwilę znów znajdziemy się w sali wykładowej. Jeżeli rozpoczniemy odtwarzanie ścieżki audio wykładu, zanim na obrazie pojawi się prelegent, przejście do nowej sceny będzie mniej gwałtowne.

Tym razem granice klipów mają kształt przypominający literę J:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Edycja z dzieleniem

Audio rozpoczyna się wcześniej niż obraz. Powstała granica między klipami ma kształt litery „J”, jak na ilustracji.

Aby utworzyć cięcie typu J:

1.      Dostosuj oś czasu w taki sposób, aby móc wygodnie policzyć klatki lub sekundy, na przestrzeni których klipy będą się nakładać.

2.      Tak jak poprzednio, przytnij prawą krawędź lewego klipu (zarówno ścieżkę wideo, jak i ścieżkę audio) o tyle klatek lub sekund, o ile klipy mają się nakładać.

3.      Zablokuj ścieżkę audio klipu. Przeciągnij prawą krawędź obrazu wideo tego samego klipu w prawo o tyle klatek lub sekund, o ile klipy mają się nakładać.

4.      Odblokuj ścieżkę audio.

Odtwarzanie audio drugiego klipu rozpocznie się, kiedy na ekr
anie będzie jeszcze wyświetlany obraz pierwszego klipu.

Uwaga: Opisane wyżej procedury tworzenia cięć typu L i typu J nie wyczerpują wszystkich możliwości. Za pomocą cięcia typu J można na przykład przyciąć prawy klip tak, aby rozpoczynał się w określonym momencie, a następnie zablokować ścieżkę wideo i przeciągnąć część audio klipu w lewo, aby nachodziła na audio klipu znajdującego się po lewej stronie.

Edycja z dzieleniem