Edycja ze wstawianiem

Podczas edytowania klipów na osi czasu klip wideo i oryginalne audio przechwycone razem z nim są zwykle traktowane jako jedna całość. Ten związek między wideo i audio jest sygnalizowany w oknie filmu linią łączącą wskaźnik ścieżki wideo ze wskaźnikiem ścieżki oryginalne audio, która oznacza, że ścieżka audio jest zależna od ścieżki wideo.

Przyciski blokowania ścieżek umożliwiają edytowanie ścieżek niezależnie od siebie podczas wykonywania takich operacji jak edycja ze wstawianiem. Oznacza to najczęściej, że fragment klipu na ścieżce wideo zostaje zastąpiony innym fragmentem, a ścieżka oryginalne audio pozostaje nienaruszona.

Uwaga: W programie Studio Plus edycja ze wstawianiem może też być wykonywana na ścieżkach wideo i audio nakładki, przy użyciu metod analogicznych do tych opisanych tutaj.

Pracując na przykład z sekwencją, w której jeden z bohaterów opowiada jakąś historię, można wstawić ujęcie roześmianego (albo przysypiającego!) widza, nie przerywając odtwarzania podstawowej ścieżki audio.

Aby wykonać edycję ze wstawianiem na ścieżce wideo:

1.      W widoku Oś czasu w oknie filmu kliknij przycisk kłódki ścieżki oryginalne audio, aby zablokować ścieżkę.

Pinnacle Studio 131 lock main audio track Edycja ze wstawianiemPrzycisk kłódki zostanie wyróżniony czerwonym kolorem, a ścieżka zostanie wyświetlona kolorem szarym. Sygnalizuje to, że zawartość ścieżki pozostanie niezmieniona podczas wykonywania operacji edycyjnych.

2.      Utwórz na ścieżce wideo puste miejsce dla klipu wideo, który chcesz wstawić. Umieść suwak osi czasu w miejscu, w którym ma się rozpoczynać wstawiany klip, a następnie kliknij przycisk Podziel klip/scenę. Przejdź do miejsca, w którym wstawiany klip ma się kończyć, a następnie ponownie podziel klip. Usuń fragment materiału wideo, który zostanie zastąpiony wstawianym klipem.

Ponieważ ścieżka audio jest zablokowana i pozostała nienaruszona, obraz wideo na prawo od punktu wstawienia klipu nie jest przesuwany w lewą stronę i nie wypełnia powstałej na osi czasu luki. Wideo i audio nie są już zsynchronizowane. Jeżeli odtworzysz teraz film, w miejscu luki w obrazie zostanie wyświetlony czarny ekran, ale ścieżka audio będzie odtwarzana normalnie.

Pinnacle Studio 131 insert edit 1 Edycja ze wstawianiem

3.      Teraz pozostaje tylko wstawić nowy klip. Przeciągnij klip (z albumu lub z innego miejsca na osi czasu) do utworzonej przed chwilą luki na ścieżce wideo.

Pinnacle Studio 131 insert edit 2 Edycja ze wstawianiem

Jeżeli wstawiany klip jest dłuższy niż istniejąca luka, zostanie automatycznie przycięty. Sposób przycięcia klipu można dostosować za pomocą narzędzia Właściwości klipu.

Edycja ze wstawianiem na ścieżce oryginalne audio

Operacja odwrotna, polegająca na wstawieniu klipu audio na ścieżce oryginalne audio przy zachowaniu nienaruszonego wideo, jest stosowana rzadziej, ale również można ją wykonać w programie Studio.

Procedura jest analogiczna do procedury wstawiania klipu wideo: wystarczy tylko zamienić rolami ścieżkę wideo i ścieżkę audio, wykonując opisane wyżej czynności.

Edycja ze wstawianiem