Korzystanie z programu Studio

Proces tworzenia filmów w programie Studio przebiega w trzech etapach:

1. Przechwytywanie: Importowanie źródłowego materiału wideo („surowego” materiału) na dysk twardy komputera. Źródła, z których można korzystać, to między innymi analogowe taśmy wideo (8 mm, VHS itp.), cyfrowe taśmy wideo (HDV, DV, Digital8), a także bezpośredni przekaz z kamery wideo lub kamery internetowej.

Pełny opis trybu przechwytywania zawiera temat Przechwytywanie obrazu wideo.

Dostępność: Przechwytywanie HDV jest obsługiwane tylko w programie Studio Plus.

2. Edycja: Montaż materiału wideo według potrzeb przez zmianę kolejności scen i odrzucenie zbędnych fragmentów. Dodawanie efektów wizualnych, takich jak przejścia, tytuły i grafika, oraz dodatkowych ścieżek audio, takich jak efekty dźwiękowe i muzyka w tle. W przypadku tworzenia dysków DVD i VCD można utworzyć interakcyjne menu, zapewniające widzom większe możliwości ich przeglądania.

W programie Studio większość pracy wykonuje się właśnie w trybie edycji. Więcej informacji zawiera temat Tryb edycji.

3. Tworzenie filmu: Po ukończeniu projektu gotowy film można wygenerować w wybranym formacie i na żądanym nośniku: na taśmie, na dyskach VCD, S-VCD, DVD albo w plikach AVI, MPEG, RealVideo lub Windows Media.

Opis trybu tworzenia filmu zawiera temat Tworzenie filmu.

Ustawianie trybu

Klikając jeden z trzech przycisków trybu, dostępnych w lewej górnej części okna programu Studio, można wybrać etap procesu tworzenia filmu, nad którym chce się pracować:

Pinnacle Studio image001 Korzystanie z programu Studio

Przy zmianie trybu wygląd programu Studio zmienia się w celu wyświetlenia elementów sterujących wymaganych w przypadku nowego trybu.

         đCofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna i Premiowe – przyciski

         đUstawianie opcji

         đTryb edycji

Korzystanie z programu Studio