Cofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna i Premiowe – przyciski

Pinnacle Studio 006 global buttons Cofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna i Premiowe – przyciskiPrzyciski Cofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna oraz Premiowe są zawsze dostępne w prawym górnym rogu okna programu Studio, bez względu na to, który z trzech trybów jest aktualnie włączony.

·     Przycisk Cofnij pozwala wycofywać pojedynczo dowolne zmiany wprowadzone do projektu w trakcie bieżącej sesji.

·     Przycisk Wykonaj ponownie pozwala pojedynczo wprowadzać zmiany ponownie, w przypadku gdy cofnięto ich zbyt wiele.

·     Przycisk Pomoc uruchamia wbudowany system Pomocy programu Studio.

·     Przycisk Pomoc techniczna otwiera w przeglądarce sieci Web witrynę pomocy technicznej programu Studio.

·     Przycisk Premiowe umożliwia rozszerzenie programu Studio przez zakup i zainstalowanie zawartości premiowej.

Wszystkie pozostałe elementy sterujące w oknie programu Studio odnoszą się do zadań dostępnych w bieżącym trybie.

Cofnij, Wykonaj ponownie, Pomoc, Pomoc techniczna i Premiowe – przyciski