Tryb edycji

Po każdym uruchomieniu programu Studio otwierany jest tryb edycji, ponieważ jest on najczęściej używany. Ekran trybu edycji składa się z trzech głównych obszarów.

Album służy do przechowywania zasobów, które będą używane w filmach, między innymi przechwyconych scen wideo.

Okno filmu to miejsce tworzenia edytowanego filmu, przez składanie scen wideo i klipów dźwiękowych oraz stosowanie przejść i efektów.

Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie i podgląd dowolnego elementu wybranego aktualnie w programie Studio. Mogą to być przykładowo zasoby albumu, takie jak scena wideo, tytuł lub efekt dźwiękowy, albo edytowany film wraz z przejściami, tytułami, efektami i kilkoma ścieżkami audio.

Pinnacle Studio image001 Tryb edycji

         đOdtwarzacz

         đElementy sterujące odtwarzaniem

         đInne tematy dotyczące edycji

         đRozszerzanie programu Studio

Tryb edycji