Elementy sterujące odtwarzaniem

W zależności od wybranego trybu odtwarzania w odtwarzaczu dostępny jest jeden z dwóch zestawów elementów sterujących odtwarzaniem.

Jeśli film odtwarzany jest jako zwykłe nagranie wideo, używane są standardowe elementy sterujące odtwarzaniem. Jeśli natomiast w filmie zastosowano menu do poruszania się po dysku, można odtwarzać go jako dysk optyczny z interakcyjnymi menu ekranowymi przy użyciu elementów sterujących odtwarzaniem DVD. Obie grupy elementów sterujących są opisane poniżej.

Pinnacle Studio 013 full screen button Elementy sterujące odtwarzaniemPrzycisk podglądu pełnoekranowego: Ten przycisk, umieszczony bezpośrednio powyżej prawego górnego rogu okna podglądu, włącza pełnoekranowy tryb podglądu. Przycisk jest dostępny w obu trybach odtwarzania. W systemie jednego monitora wyświetlanie na pełnym ekranie kończy się z chwilą zakończenia filmu, po dwukrotnym kliknięciu ekranu albo naciśnięciu klawisza Esc. Informacje na temat ustawień stosowanych w systemach wielu monitorów można znaleźć w części dotyczącej opcji Podgląd wideo w panelu Preferencje audio i wideo.

Za pomocą opcji Podgląd wideo w panelu opcji Preferencje audio i wideo można skierować podgląd pełnoekranowy na drugi monitor, jeśli system jest w niego wyposażony. W programie Studio Plus można też w razie potrzeby wysłać pogląd jednocześnie na urządzenie zewnętrzne.

Standardowe elementy sterujące odtwarzaniem

Te przyciski służą do sterowania odtwarzaczem.

Pinnacle Studio 014 player buttons – play pause Elementy sterujące odtwarzaniemOdtwórz/Wstrzymaj: Przycisk Odtwórz powoduje rozpoczęcie odtwarzania filmu od jego bieżącej pozycji. Po rozpoczęciu odtwarzania przycisk Odtwórz zastępowany jest przyciskiem Wstrzymaj. Po wstrzymaniu odtwarzania sceny albumu lub klipu z okna filmu odtwarzany element pozostaje zaznaczony. Do wznawiania i zatrzymywania odtwarzania można używać również klawisza spacji.

Pinnacle Studio 014 player buttons   start Elementy sterujące odtwarzaniemPrzejdź do początku: Ten przycisk powoduje zatrzymanie odtwarzania i skok do pierwszej klatki przeglądanego materiału.

Pinnacle Studio 014 player buttons – ff rewind Elementy sterujące odtwarzaniemSzybko przewiń do tyłu, Szybko przewiń do przodu: Te przyciski umożliwiają przeglądanie filmu w obu kierunkach dwa, cztery lub dziesięć razy szybciej niż normalnie. Służą do wyszukiwania określonego fragmentu nagrania wideo, z którym chce się pracować. Kilkukrotne klikanie tych przycisków powoduje zmianę szybkości przeglądania.

Pinnacle Studio 015 player buttons   loop Elementy sterujące odtwarzaniemOdtwórz ciągle: Ten przycisk powoduje ciągłe odtwarzanie klipu aktualnie zaznaczonego w oknie filmu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wybierania i edytowania efektów oraz przejść dodatkowych. Kliknięcie dowolnego przycisku odtwarzania powoduje przerwanie ciągłego odtwarzania. Gdy aktywne jest ciągłe odtwarzanie, przycisk ciągłego odtwarzania świeci się. Ciągłość jest zachowywana nawet podczas przełączania szybkości odtwarzania.

Pinnacle Studio 015 player buttons   jog Elementy sterujące odtwarzaniemPrzyciski przewijania: Ta para elementów sterujących umożliwia zwykle przechodzenie do przodu lub do tyłu o jedną klatkę jednocześnie. Aby przechodzić o sekundy, minuty lub godziny zamiast o klatki, należy wybrać odpowiednie pole na liczniku (zobacz poniżej), a następnie zmodyfikować je za pomocą przycisków przewijania.

Suwak odtwarzania

Suwak odtwarzania służy do szybkiego przewijania przechwyconego nagrania wideo lub edytowanego filmu w obu kierunkach. Położenie suwaka wskazuje pozycję bieżącej klatki przechwyconego pliku wideo (nie tylko bieżącej sceny) lub edytowanego filmu (nie tylko bieżącego klipu). Pasek suwaka zawsze przedstawia pełną długość przeglądanego materiału.

Pinnacle Studio 015 player scrubber Elementy sterujące odtwarzaniem

Przesuwanie suwaka powoduje wyświetlenie w oknie podglądu odpowiedniej klatki. Jeśli w oknie filmu został uaktywniony przycisk przewijania audio, to podczas przewijania będą też słyszalne urywki audio z filmu.

To, czy podgląd nadąża za przesuwanym suwakiem, zależy od szybkości komputera. Przy wolnym przesuwaniu suwaka odtwarzania ekran podglądu będzie zmieniał się płynnie. Przy coraz szybszym przesuwaniu suwaka niektóre klatki zaczną być pomijane przy wyświetlaniu. Szybkość, przy której to nastąpi, zależy od posiadanego sprzętu. Płynność podglądu zmniejsza się również wraz z przyrostem całkowitej długości przewijanego suwakiem materiału.

Licznik

Pinnacle Studio image008 Elementy sterujące odtwarzaniemLicznik wyświetla bieżące położenie odtwarzania w godzinach, minutach, sekundach i klatkach. Pola licznika można modyfikować bezpośrednio w celu wybrania określonej klatki do wyświetlenia lub klatki, od której ma się rozpocząć odtwarzanie. Wystarczy kliknąć liczbę, która ma zostać zmieniona, a następnie wpisać nową wartość. Aby przejść do innego pola
, należy je kliknąć lub użyć klawiszy Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Wartość w wybranym polu można też modyfikować za pomocą przycisków przewijania znajdujących się obok licznika lub klawiszy Strzałka w górę i Strzała w dół.

Suwak głośności

Pinnacle Studio 016 player volume slider Elementy sterujące odtwarzaniem

Tym elementem sterującym ustawia się ogólną głośność audio podczas odtwarzania podglądu. Odpowiada to zmianie głośności karty muzycznej przy użyciu systemowego narzędzia regulacji głośności. Zmiany te nie mają wpływu na głośność ostatecznej wersji filmu powstającej w programie Studio w trybie tworzenia filmu.

Mała ikona głośnika po prawej stronie tego elementu sterującego działa w trakcie odtwarzania jako przycisk wyciszenia.

Elementy sterujące odtwarzaniem DVD

Pinnacle Studio 017 player dvd controls Elementy sterujące odtwarzaniemTe elementy sterujące składają się z czterech standardowych przycisków odtwarzania opisanych powyżej (Odtwórz/Wstrzymaj, Szybko przewiń do tyłu, Szybko przewiń do przodu, Przejdź do początku) oraz dodatkowo z elementów sterujących odtwarzaczem DVD, opisanych tutaj.

Elementy sterujące odtwarzaniem