Inne tematy dotyczące edycji

Szczegółowe informacje na temat edycji można znaleźć w następujących częściach:

         đKlipy wideo

·     Motywy i edytowanie motywów

·     Efekty wideo

         đEdycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus

         đPrzejścia

         đObrazy nieruchome

         đMenu dysku

         đEdytor tytułów

         đEfekty dźwiękowe i muzyka

·     Efekty audio

Inne tematy dotyczące edycji