Odtwarzacz

W odtwarzaczu jest wyświetlany podgląd edytowanego filmu lub elementu wybranego aktualnie w albumie.

Składa się on z dwóch głównych obszarów: okna podglądu oraz elementów sterujących odtwarzaniem. W oknie podglądu wyświetlany jest obraz wideo. Elementy sterujące odtwarzaniem umożliwiają odtwarzanie wideo i przechodzenie do konkretnej pozycji w materiale. Elementy te są dostępne w dwóch formatach: standardowym i DVD.

Tryb standardowy

Standardowe elementy sterujące odtwarzaniem są podobne do ich odpowiedników w kamerach i magnetowidach. Służą do odtwarzania zwykłych nagrań wideo.

Pinnacle Studio image001 Odtwarzacz

Tryb DVD

Elementy sterujące odtwarzaniem DVD emulują przyciski z odtwarzacza DVD lub pilota. Służą do przeglądania produkcji zapisanych na dyskach DVD, VCD lub S-VCD oraz do sterowania menu.

Pinnacle Studio image002 Odtwarzacz

Okno podglądu

Jest to istotny element programu Studio, ponieważ jest bardzo często używany, zwłaszcza do przeglądania tworzonego filmu. Można w nim również wyświetlać:

·     zawartość albumu dowolnego typu,

·     obrazy nieruchome lub tytuły z filmu,

·     zmiany efektów wideo w czasie rzeczywistym w trakcie zmieniania ich parametrów,

·     pojedyncze klatki nagrania wideo.

Przy przeglądaniu nieruchomych klatek można przechodzić między nimi pojedynczo w obu kierunkach, używając elementów sterujących przewijania.

Zmiana wielkości podglądu wideo

Jeśli wymiary ekranu na to pozwalają, program Studio pozwala na powiększenie odtwarzacza, więc również podglądu wideo. Służy do tego suwak Rozmiar odtwarzacza. Ten element jest wyświetlany powyżej odtwarzacza po lewej stronie przycisku Cofnij, gdy zostaje rozpoznane, że możliwe jest wyświetlanie.

Pinnacle Studio 013 player size slider Odtwarzacz

Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć rozmiar odtwarzacza, lub w lewo, aby go zmniejszyć. Suwak przesunięty maksymalnie w lewo odpowiada najmniejszemu rozmiarowi. Jest to domyślny wybór.

Pinnacle Studio 013 player size demo Odtwarzacz

Zmiana rozmiaru odtwarzacza optymalizuje użycie ekranu, umożliwiając wyświetlanie większego podglądu wideo.

Przycisk przełącznika DVD

Pinnacle Studio 013 dvd toggle button OdtwarzaczPrzycisk przełącznika DVD umieszczony w prawym dolnym rogu odtwarzacza służy do przełączania się między dwoma trybami odtwarzania. Przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy poddawany edycji film zawiera co najmniej jedno menu.

Odtwarzacz