Rozszerzanie programu Studio

Jednym ze sposobów uatrakcyjniania tworzonych filmów jest korzystanie z różnorodnych filtrów audio i wideo, animowanych przejść, tytułów, menu VCD i DVD, motywów oraz efektów dźwiękowych.

Program Studio oferuje szeroki wybór setek elementów zawartości i efektów specjalnych, jednak został też przystosowany do rozbudowy zgodnie z potrzebami użytkownika. Gdy użytkownik zechce zastosować określony filtr, przejście, menu lub efekt, który nie wchodzi w skład zestawu podstawowego, program oferuje mu łatwy w użyciu mechanizm odnalezienia, zakupienia i zainstalowania tych materiałów bez potrzeby wychodzenia z programu.

Pinnacle Studio 019 hfx icon Rozszerzanie programu StudioElementy zawartości premiowej, takie jak przejście Hollywood FX, którego ikona jest widoczna po lewej, są wymienione w programie Studio z małym symbolem skrzyni ze skarbami w lewym górnym rogu ikony.  Elementy takie można odblokować, nabywając kod zwany kluczem aktywacji. Każdy klucz umożliwia aktywację małej grupy pakietu motywów powiązanej zawartości.

Zawartość bonusową można w prosty sposób wypróbować przed zakupem w celu sprawdzenia, czy spełnia oczekiwania. Do momentu zakupu kodu aktywacji dla elementu będzie on podczas podglądu oraz po zastosowaniu w gotowym filmie wyświetlany ze znakiem wodnym.

Nowe narzędzia, nowe multimedia, nowe granice

Dodatkowe elementy multimedialne i filtry można zakupić z poziomu programu Studio na trzy sposoby:

·     Pinnacle Studio 019 main unlock button Rozszerzanie programu StudioZa pomocą polecenia menu Pomoc Ø Kup klucze aktywacji (lub przycisku Premiowe dostępnego w prawym górnym rogu okna programu Studio).

Spowoduje to otwarcie okna specjalnej przeglądarki, w której można uzyskać dostęp do strony katalogu dla dowolnego typu zawartości premiowej.

·     Za pomocą poleceń albumu Więcej przejść, Więcej motywów, Więcej efektów dźwiękowych oraz Więcej menu.

Polecenia te są dostępne na listach rozwijanych w odpowiednich sekcjach albumu. Umożliwiają one pobranie, wypróbowanie i nabycie dodatkowej zawartości premiowej, która nie była dołączona do instalacji programu.

·     Przez klikanie przycisków aktywacji, dostępnych w niektórych częściach programu Studio.

Pinnacle Studio image003 Rozszerzanie programu Studio

Przyciski te są dostępne w tych miejscach programu Studio, w których znajduje się zawartość premiowa. Powyższy przycisk jest wyświetlany w oknach narzędzi Efekty audio oraz Efekty wideo i umożliwia aktywację pakietu filtrów audio lub wideo. Podobne przyciski w albumie umożliwiają zakup wszelkich elementów multimedialnych konkretnego albumu w postaci pakietów motywów.

Jak działa aktywacja

„Aktywacja” zawartości premiowej programu Studio oznacza nabycie licencji umożliwiającej nieograniczone używanie tej zawartości na jednym komputerze z zainstalowanym programem Studio. Mechanizm licencjonowania wykorzystuje dwa odmienne, lecz wzajemnie zależne od siebie kody:

·     Klucz aktywacji dla każdego nabywanego elementu zawartości premiowej.

·     Paszport, który jest numerem generowanym przy pierwszym zainstalowaniu programu Studio na danym komputerze. Aby wyświetlić swój paszport, należy wybrać polecenie menu Pomoc Ø Mój paszport.

Ponieważ paszport jest specyficzny dla jednego komputera, to w przypadku zainstalowania programu Studio na innym komputerze konieczne jest uzyskanie nowych kluczy aktywacji. Zostaną one dostarczone bezpłatnie, jednak licencje użytkownika zarówno dla programu Studio, jak i nabytej zawartości premiowej, będą od tej pory ważne tylko na nowym komputerze.

Uwaga: Mimo że paszport jest numerem specyficznym dla danego komputera, nie mają na niego wpływu zwykłe modyfikacje sprzętu, takie jak dodawanie lub usuwanie kart, napędów czy pamięci.

W razie braku połączenia z Internetem

Klucze aktywacji zawartości premiowej można nabyć i zastosować nawet w przypadku gdy komputer, na którym jest zainstalowany program Studio, nie ma połączenia z Internetem. Kliknięcie jednego z łączy odblokowania w obrębie programu Studio spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z informacjami dotyczącymi zamawiania żądanej zawartości. Informacje te obejmują:

·     adres URL, pod którym można uaktywnić zawartość;

·     identyfikatory numeryczne dla programu Studio i elementu, który ma zostać uaktywniony;

·     paszport i numer seryjny.

Można więc przejść pod podany adres URL na innym komputerze, wprowadzić żądane informacje, a następnie zrealizować zakup zgodnie z instrukcjami. Udostępniony wtedy zostanie klucz aktywacji, za pomocą którego można aktywować zawartość na pierwotnym komputerze, wybierając polecenie menu Pomoc Ø Wprowadź klucze aktywacji.

Ukrywan
ie i pokazywanie zawartości premiowej

Jeśli zawartość i funkcje premiowe nie mają być wyświetlane w programie Studio, należy otworzyć panel opcji Preferencje projektu i usunąć zaznaczenie jednego lub obydwu pól wyboru – Pokaż zawartość premiową i Pokaż funkcje premiowe.

Importowanie zawartości z poprzednich wersji programu Studio

Użytkownicy poprzednich wersji programu Studio mają już prawdopodobnie własne elementy zawartości — na dysku Bonus Content, Premium Pack czy na dysku twardym podłączonym do systemu. Dostępny w programie Studio kreator transferu zawartości prowadzi użytkownika przez proces lokalizowania takiego materiału i importowania go do użytku w bieżącej wersji oprogramowania. Typy elementów obsługiwanych przez kreatora obejmują:

·     Tytuły

·     Menu dysku

·     Efekty dźwiękowe

·     Przejścia Hollywood FX 3D

·     Efekty wideo RTFx

Aby uruchomić kreatora, należy odszukać grupę Studio w menu StartØWszystkie programy i wybrać kolejno NarzędziaØTransfer zawartości.

Rozszerzanie programu Studio