Menu dysku

Wraz z pojawieniem się formatów DVD, VCD i S-VCD obraz wideo stał się medium interakcyjnym, zapewniając nowe możliwości zarówno dla filmowców, jak i widowni.

Przygotowywanie dysku w jednym z tych formatów wymaga wykroczenia poza starą koncepcję filmu, który był oglądany liniowo od początku do końca. Teraz widz może wybierać fragmenty filmu do obejrzenia i zmieniać ich kolejność.

Menu to jedna z podstawowych nowych funkcji, dzięki którym możliwe jest tworzenie dysków. Dysk może zawierać jedno lub wiele menu w postaci planszy lub krótkiej sekwencji wideo. Widz może uaktywnić łącza do poszczególnych obszarów dysku, wybierając obszary menu zwane przyciskami. Uaktywnienie łącza powoduje natychmiastowe przejście do:

·     Normalnej sekwencji wideo, która w tym kontekście jest nazywana „rozdziałem”. Przyciski rozdziałów często zawierają miniaturowe klatki wideo, do którego prowadzą.

·     Innej strony w tym samym menu. Menu wielostronicowe (o tym samym projekcie strony, ale z innymi przyciskami rozdziałów) są używane w przypadku gdy przyciski menu nie mieszczą się na jednej stronie.

·     Innego menu.

W przeciwieństwie do innych rodzajów klipów menu są automatycznie zapętlone. Osiągnięcie końca klipu menu podczas podglądu lub odtwarzania dysku powoduje jego natychmiastowe wznowienie. Związane jest to z wykonaniem skoku w pozycji odtwarzania, który wpływa na wszystkie klipy uruchomione jednocześnie z tym menu, niezależnie od ich typu – może to być obraz wideo (jeśli menu jest nakładane), audio lub plansza.

Pinnacle Studio image001 Menu dysku

Poniższy schemat został oparty na serii ujęć w oknie filmu i pokazuje miejsce powyższego menu (oznaczonego poniżej jako M1) w ogólnym schemacie prostego filmu z dwoma menu.

Pinnacle Studio 229 menus and chapters diagram Menu dysku

Po każdym menu filmu znajduje się wiele rozdziałów, z których każdy (z wyjątkiem jednego) zawiera jeden klip. Nasze menu, M1, ma łącza do pięciu rozdziałów. Ponieważ menu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby na każdej stronie wyświetlane były po dwa łącza rozdziałów, do obsłużenia wszystkich łączy niezbędne są trzy strony (na ilustracji przedstawiono drugą stronę menu). Na każdej stronie umieszczono również łącze do menu M2.

Ten prosty układ krótkiego filmu można z łatwością rozszerzyć i zastosować do dużej liczby klipów. Również bardziej złożone filmy są tworzone z użyciem tych samych elementów: wielostronicowych menu z łączami do rozdziałów i innych menu.

Dostępność: Dyski z wieloma menu nie są obsługiwane w wersjach SE i QuickStart programu Studio.

         đTworzenie dysku w programie Studio

         đUżywanie menu z albumu

         đElementy sterujące odtwarzaczem DVD

         đEdycja menu na osi czasu

         đEdycja za pomocą narzędzia Właściwości klipu

         đNarzędzie Menu dysku

Menu dysku