Edycja menu na osi czasu

Menu mogą być przycinane na osi czasu, podobnie jak inne klipy nieruchomych obrazów.

Ustawienie czasu trwania klipu menu odgrywa zwykle mniejszą rolę niż w przypadku klipów innego typu, ponieważ menu są powtarzane w trakcie oczekiwania na decyzję użytkownika. Jeśli jednak konieczne jest użycie w menu zapętlonego tła wideo lub zapętlonego audio, należy dopasować czas trwania menu do czasu używanych klipów.

Ścieżka menu

Pinnacle Studio 237 menu example overview Edycja menu na osi czasu

Pinnacle Studio 237 menu track icon Edycja menu na osi czasuPrzyciski menu stanowią łącza do określonych punktów filmu. Punkty te są oznaczone znacznikami na ścieżce menu, która jest wyświetlana powyżej ścieżki wideo po dodaniu do filmu pierwszego menu (ścieżka ta znika, jeśli wszystkie menu zostaną usunięte).

Samo menu jest oznaczone kolorowym prostokątem na ścieżce menu (M1 i M2 na ilustracji powyżej). Każde łącze do rozdziału jest oznaczone znacznikiem „C”. Poniżej przedstawiono zbliżenie pierwszej części osi czasu, które przedstawia prostokąt identyfikujący pierwsze menu oraz znaczniki rozdziałów dla pierwszych trzech powiązanych klipów.

Pinnacle Studio 238 menu example detail 1 Edycja menu na osi czasu

Kolejna część osi czasu na poglądowej ilustracji powyżej zawiera czwarte łącze rozdziału z M1 oraz łącze (strzałka skierowana w lewo) z końca poprzedniego klipu z powrotem do menu. Poprzez ustawienie takiego łącza klip C4 jest dostępny tylko przez menu. Po klipie C4 znajduje się menu M2, które – wraz ze wszystkimi należącymi do niego znacznikami – zostaje automatycznie oznaczone nowym kolorem.

Pinnacle Studio 238 menu example detail 2 Edycja menu na osi czasu

Dostępność: Dyski z wieloma menu są obsługiwane tylko w programie Studio Plus.

Edycja na ścieżce menu

Znaczniki na ścieżce menu można przesuwać przez przeciąganie ich myszą, zmieniając w tej sposób miejsce filmu wskazywane przez łącze. Przeniesienie klipu wideo powoduje również przesunięcie wszystkich znaczników powiązanych z tym klipem.

Aby utworzyć łącze:

Kliknij prawym przyciskiem myszy ścieżkę menu lub ścieżkę wideo i w zależności od rodzaju tworzonego łącza wybierz polecenie Ustaw rozdział dysku lub Ustaw powrót do menu.

Łącza typu Powrót do menu są zawsze tworzone na końcu bieżącego klipu, a nie w miejscu kliknięcia. Rzadko występuje konieczność powrotu ze środka klipu, ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, należy przeciągnąć znacznik łącza do nowego miejsca.

Aby zmienić położenie łącza:

Kliknij znacznik łącza i przeciągnij go wzdłuż ścieżki menu do nowego położenia.

Aby usunąć łącze:

·     Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik łącza i wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń. Albo

·     Wybierz znacznik, podświetl go i naciśnij klawisz Delete.

Edycja menu na osi czasu