Elementy sterujące odtwarzaczem DVD

Pinnacle Studio 235 dvd player toggle Elementy sterujące odtwarzaczem DVDOdtwarzacz w programie Studio zawiera specjalny zestaw elementów sterujących do wyświetlania podglądu filmów zawierających menu; układ tych elementów przypomina przyciski na typowym pilocie zdalnego sterowania odtwarzacza DVD. Aby przełączyć odtwarzacz do trybu DVD, należy kliknąć przycisk przełącznika DVD w prawym dolnym rogu okna odtwarzacza.

Pod ekranem podglądu odtwarzacza zostanie wyświetlona grupa aktywnych elementów sterujących odtwarzaniem DVD:

Pinnacle Studio 235 player dvd controls Elementy sterujące odtwarzaczem DVD

Poniżej przedstawiono funkcje poszczególnych elementów sterujących DVD:

Pinnacle Studio 235 dvd main menu button Elementy sterujące odtwarzaczem DVDMenu główne: Powoduje skok do pierwszego menu w filmie oraz rozpoczyna (lub kontynuuje) odtwarzanie.

Pinnacle Studio 236 dvd previous menu button Elementy sterujące odtwarzaczem DVDPoprzednie menu: Powoduje skok do menu, które było aktywne ostatnio, oraz rozpoczyna (lub kontynuuje) odtwarzanie. Kolejne kliknięcie tego przycisku powoduje przejście z menu do ostatnio odtwarzanego klipu.

Pinnacle Studio 236 dvd previous and next chapter buttons Elementy sterujące odtwarzaczem DVDPoprzedni rozdział, Następny rozdział: Kliknięcie przycisku Poprzedni rozdział powoduje przejście do początku bieżącego rozdziału, jeśli odtwarzacz nie znajduje się już w tym miejscu. Kolejne kliknięcie pozwala przejść do poprzedniego rozdziału. Przycisk Następny rozdział powoduje przejście do kolejnego rozdziału filmu. Jeśli wyświetlane jest menu, te przyciski powodują przełączanie pomiędzy poprzednimi i kolejnymi stronami menu.

Pinnacle Studio 236 dvd arrow controls Elementy sterujące odtwarzaczem DVDWybór przycisku: Cztery elementy sterujące ze strzałkami przesuwają kursor ekranowy po menu dysku, pozwalając na wybranie jednego z przycisków na ekranie. Owalny przycisk w środku grupy uaktywnia aktualnie zaznaczony przycisk ekranowy, który jest oznaczony podświetleniem.

Bezpośrednia aktywacja przycisków menu

Jedną z funkcji odtwarzacza, jaka nie jest dostępna w tradycyjnych odtwarzaczach DVD, jest możliwość klikania przycisków bezpośrednio na ekranie. Kiedy przycisk jest widoczny w obszarze podglądu odtwarzacza w trybie DVD, można go kliknąć, aby użyć łącza dla tego przycisku.

Elementy sterujące odtwarzaczem DVD