Narzędzie Menu dysku

Pinnacle Studio 246 video tool icon   disc menus Narzędzie Menu dyskuJeśli menu jest zaznaczone, otwarcie tego narzędzia stanowi odpowiednik otwarcia narzędzia Właściwości klipu; w przeciwnym razie udostępniany jest przycisk Utwórz menu, który powoduje przejście do Edytora tytułów i rozpoczęcie procesu tworzenia nowego menu dysku.

Ponieważ projektowanie menu jest dość skomplikowaną operacją, program Studio wyświetla przypomnienie o dostępności gotowych menu w albumie.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie Menu dysku

Jeśli to okno przypomnienia nie ma być więcej wyświetlane, należy przed kliknięciem przycisku OK zaznaczyć pole wyboru Nie zadawaj więcej tego pytania.

Narzędzie Menu dysku