Tworzenie dysku w programie Studio

Menu dysku w kontekście edycji filmu w programie Studio jest tylko specyficznym rodzajem klipu. Podobnie jak w przypadku tytułów, możliwe jest używanie lub dostosowywanie menu udostępnionych w albumie, jak również tworzenie własnych menu w Edytorze tytułów.

Aby poznać ten proces, można utworzyć dwa „błyskawiczne“ projekty, które opisano poniżej. Aby możliwe było wyświetlenie podglądu filmu w odtwarzaczu za pomocą elementów sterujących odtwarzaniem DVD, nie trzeba od razu tworzyć dysku.

Błyskawiczny katalog scen wideo: W pustym projekcie należy wybrać kilka scen z albumu i przeciągnąć je na ścieżkę wideo. Następnie należy przejść do sekcji Menu dysku w albumie (dolna karta) i przeciągnąć dowolne menu na początek osi czasu. Kiedy program Studio wyświetli zapytanie, czy ma tworzyć rozdziały na początku każdego klipu wideo, należy kliknąć przycisk Tak (zobacz Używanie menu z albumu na stronie). Na górze osi czasu pojawi się nowa ścieżka, a nad każdym klipem zostanie wyświetlona mała „flaga“. Elementy te reprezentują łącze pochodzące z dodanego właśnie menu. To już wszystko – teraz można usiąść wygodnie i obejrzeć pokaz.

Błyskawiczny pokaz slajdów: Tym razem pracę należy rozpocząć od sekcji obrazów nieruchomych w albumie. Należy przeciągnąć dowolną liczbę obrazów nieruchomych na ścieżkę wideo pustego projektu, a następnie przeciągnąć dowolne menu dysku jako pierwszy klip na osi czasu, po czym kliknąć przycisk Tak w odpowiedzi na propozycję automatycznego utworzenia łączy. Następnie należy przejść do sekcji przejść w albumie, wybrać dowolne przejście, a następnie przeciągnąć je pomiędzy menu i pierwszym obrazem nieruchomym. Na koniec należy zaznaczyć wszystkie obrazy nieruchome (klikając pierwszy z nich, a następnie ostatni przy naciśniętym klawiszu Shift), kliknąć obrazy prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu podręcznego polecenie Powiel przejście. Oto błyskawiczny pokaz slajdów!

Menu i tytuły

Podobieństwo pomiędzy tytułami i menu dysku nie jest powierzchowne: menu jest w gruncie rzeczy „tytułem z przyciskami“. Dowolny tytuł na głównej ścieżce wideo osi czasu można skonwertować na menu dysku, dodając jeden lub więcej przycisków w narzędziu Edytor tytułów.

Tworzenie dysku w programie Studio