Używanie menu z albumu

Pinnacle Studio 232 album tab   menus Używanie menu z albumuSekcja albumu o nazwie Menu dysku zawiera zbiór menu, które zostały zaprojektowane na różne okazje, w odmiennych stylach i dla projektów o różnych liczbach rozdziałów. Każde menu zawiera rysunek tła, tytuł, zestaw przycisków rozdziałów (zwykle z miejscem na miniatury klatek) oraz przyciski Następna strona i Poprzednia strona.

Liczba przycisków rozdziałów zmienia się w zależności od projektu menu, dlatego jednym z kryteriów wyboru menu jest liczba klipów, jaka będzie przez nie obsługiwana. Widzowi na ogół wygodniej jest przeglądać kilka stron menu z wieloma przyciskami na każdej z nich, niż dużą liczbę stron zawierających po parę przycisków.

W czasie edycji wyświetlane są wszystkie przyciski danego menu. Podczas odtwarzania widoczne są tylko te przyciski, do których przypisano łącza.

Menu z mniejszą liczbą przycisków oferują więcej miejsca na podpisy, natomiast menu z wieloma przyciskami wymagają użycia skróconych podpisów lub w ogóle nie zapewniają tej funkcji. Decyzja o użyciu podpisów oraz o tym, czy będą one proste („Rozdział 1“) czy opisowe („Krojenie tortu weselnego“), jest zależna od stylu tworzenia i zawartości filmu.

W przypadku formatów VCD i S-VCD widz musi wybierać rozdziały za pomocą liczb (poprzez naciskanie przycisków z cyframi na pilocie zdalnego sterowania), dlatego podczas tworzenia filmów dla tych formatów należy uwzględnić podpisy przycisków z numerami rozdziałów.

Przeciąganie menu na oś czasu

Podczas przeciągania menu z albumu na ścieżkę wideo lub ścieżkę tytułu program Studio oferuje opcję automatycznego generowania łączy dla wszystkich klipów wideo, jakie znajdują się po prawej stronie menu na osi czasu. W razie potrzeby w rozdziały jest łączonych po kilka klipów w celu uzyskania minimalnej określonej długości rozdziału.

Pinnacle Studio image002 Używanie menu z albumu

Jest to najszybsza i najprostsza metoda dodawania łącza do menu dysku, aczkolwiek nie będzie ona odpowiednia w każdej sytuacji. Zaznaczenie pola wyboru Nie zadawaj więcej tego pytania spowoduje, że odpowiedź Tak lub Nie stanie się domyślną akcją podczas przeciągania menu w przyszłości. Ustawienie akcji domyślnej lub przywrócenie okna potwierdzenia możliwe jest w obszarze Podczas dodawania menu dysku w panelu opcji Preferencje projektu.

Aby utworzyć łącza rozdziałów ręcznie, bez użycia funkcji automatycznego tworzenia łączy, można użyć polecenia Ustaw rozdział dysku z menu kontekstowego każdego klipu wideo, który ma zostać dodany, lub użyć przycisku Ustaw rozdział w narzędziu Właściwości klipu dla menu dysku.

Używanie menu z albumu