Korzystanie z motywów

Szablony motywów są przechowywane w sekcji Motywy w albumie. W albumie są wyświetlane wszystkie szablony motywu wybranego z listy rozwijanej. Aby użyć szablonu, wystarczy przeciągnąć jego ikonę z albumu do okna filmu.

Pinnacle Studio image001 Korzystanie z motywów

Należy wybrać motyw z listy rozwijanej (po lewej), aby wyświetlić dostępne szablony (po prawej). Aby użyć szablonu, należy przeciągnąć jego ikonę w dół do okna filmu.

Gdy w oknie filmu jest aktywny widok osi czasu, klipy motywu można przycinać i edytować tak jak zwykłe klipy wideo. Można je modyfikować za pomocą przejść i efektów, dopasowywać ich audio itd. Tak jak w przypadku menu dysku, klipy te są konfigurowane za pomocą specjalnego narzędzia edycji, które otwiera się automatycznie przy dodawaniu klipu do projektu lub (później) przez dwukrotne kliknięcie klipu.

Pinnacle Studio 172 theme clip selected in project Korzystanie z motywów

Klip motywu (zaznaczony na ilustracji) jest traktowany jako jednostka w oknie filmu. Jego specjalne właściwości można modyfikować za pomocą narzędzia Edytor motywów (aby je otworzyć, należy kliknąć klip dwukrotnie).

Pinnacle Studio 172 video tool icon   themes Korzystanie z motywówW narzędziu Edytor motywów można dostosować klip motywu, dopasowując jego wbudowane ustawienia lub określając używane przez niego podrzędne klipy wideo i audio. Edytor można też otworzyć, wybierając kolejno polecenia Przybornik Ø Edytuj motyw.

Pinnacle Studio image004 Korzystanie z motywów

Narzędzie Edytor motywów umożliwia określanie elementów motywu, takich jak klip wideo i klipy obrazów, ustawienia właściwości oraz podpisy tekstowe. Klipy dodaje się, przeciągając je z minialbumu edytora (w lewej części narzędzia) lub z okna filmu.

         đSekcja Motywy w albumie

         đTworzenie klipów motywu

         đPraca z klipami motywu na osi czasu

         đAnatomia motywu

         đOtwieranie narzędzia Edytor motywów

         đKorzystanie z narzędzia Edytor motywów

Korzystanie z motywów