Otwieranie narzędzia Edytor motywów

Pinnacle Studio 175 video tool icon   themes Otwieranie narzędzia Edytor motywówZa pomocą narzędzia Edytor motywów można dostosować klip motywu, określając własne klipy podrzędne i inne dopasowania. Narzędzie można wywołać z poziomu klipu motywu w projekcie przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

·     Klikając dwukrotnie klip w oknie filmu.

·     Wybierając polecenie Otwórz za pomocą Edytora motywów w menu kontekstowym klipu.

Narzędzie można też otworzyć bezpośrednio:

·     Klikając przycisk narzędzia Edytor motywów.

·     Wybierając polecenie Edytor motywów w menu Przybornik.

Jeśli w momencie użycia jednej z tych dwóch metod w oknie filmu jest zaznaczony klip motywu, zostaje on automatycznie załadowany do edytora po jego otwarciu.

Gdy jest otwarty edytor, kliknięcie innego klipu motywu w oknie filmu powoduje zmianę podglądu na ten klip bez zamykania edytora.

Otwieranie narzędzia Edytor motywów