Praca z klipami motywu na osi czasu

Klipy motywu, podczas wykonywania na nich takich operacji jak przycinanie i dodawanie przejść, zachowują się tak jak zwykłe klipy wideo.

Przycinanie klipu motywu

Wprawdzie operacje przycinania na osi czasu przebiegają tak samo dla klipów motywu i klipów wideo, jednak faktyczny rezultat przycięcia zależy od charakteru klipu.

W przypadku klipu zawierającego tylko animację, taką jak fantazyjny tytuł unoszący się, animacja jest odtwarzana do końca z szybkością narzuconą przez bieżący czas trwania klipu. Skrócenie klipu powoduje więc szybsze odtwarzanie animacji, ale nie obcina sekwencji.

Klipy zawierające wideo można natomiast przycinać w zwykły sposób. Wiele motywów zawiera podrzędny klip wideo o zmiennej długości. Gdy jest dostępny taki klip podrzędny, klip można wydłużać aż do długości dozwolonej przez klip podrzędny — nieskończenie, jeśli klip podrzędny jest nieruchomym obrazem.

Przejścia i efekty

Na początku i na końcu klipów motywu można stosować przejścia — tak jak w przypadku klipów innego typu.

Do klipów motywu można też dodawać efekty wideo i audio oraz stosować je do całej zawartości klipu. Z klipami motywu nie można jednak używać niektórych efektów, na przykład efektu Szybkość.

Praca z klipami motywu na osi czasu