Sekcja Motywy w albumie

Pinnacle Studio 173 album tab   themes Sekcja Motywy w albumieJednocześnie w albumie mogą być wyświetlane szablony z jednego motywu. Tak jak w przypadku scen wideo, szablony motywu zaznacza się, odtwarza i dodaje za pomocą myszy:

·     Jednokrotne kliknięcie powoduje załadowanie szablonu do odtwarzacza, gdzie można go odtworzyć przy użyciu przeznaczonych do tego celu elementów sterujących.

·     Dwukrotne kliknięcie powoduje załadowanie szablonu do odtwarzacza i natychmiastowe rozpoczęcie odtwarzania.

·     Przeciągnięcie szablonu do okna filmu lub kliknięcie jego ikony prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu kontekstowego polecenia Dodaj do filmu powoduje wstawienie szablonu do projektu. Tak jak w przypadku menu, dodanie klipu motywu do filmu powoduje automatyczne otwarcie specjalnego narzędzia edytora.

Sekcja Motywy w albumie