Tworzenie klipów motywu

Klip motywu można utworzyć, korzystając ze standardowych metod dodawania zawartości do projektu:

·     Przeciągnięcie ikony z sekcji Motywy w albumie do okna filmu.

·     Wybranie polecenia Dodaj do projektu z menu kontekstowego ikony szablonu motywu (wywoływanego prawym przyciskiem myszy).

·     Wklejenie zawartości schowka systemu Windows po wycięciu lub skopiowaniu istniejącego klipu motywu.

Każdy motyw jest skonfigurowany w ten sposób, że pojawia się na ścieżce odpowiedniej do typu swojej zawartości:

·     Motywy, których zawartością jest nakładka grafiki z przezroczystym tłem, taka jak tytuł lub klatka obrazu w obrazie, są zwykle dodawane do ścieżki Tytuł.

·     Motywy z pełnowymiarowym wideo, takie jak sekwencje otwierające, można dodawać do głównej ścieżki wideo (program Studio) lub ścieżki wideo nakładki (program Studio Plus).

Domyślna długość klipu motywu zależy od budowy poszczególnych szablonów.

Upuszczenie nowego klipu motywu na istniejący klip motywu na osi czasu powoduje wstawienie nowego klipu obok starego lub zastąpienie starego klipu nowym. Wybór operacji zależy od położenia wskaźnika myszy względem klipu docelowego w momencie zwolnienia przycisku myszy.

Wstawianie klipu motywu przed istniejącym klipem lub za nim: Upuszczenie nowego klipu w pobliżu początku lub końca istniejącego klipu motywu powoduje wstawienie go odpowiednio przed istniejącym klipem lub po nim. Linie położenia przedstawiające położenie nowego klipu na osi czasu są wyświetlane na zielono.

Pinnacle Studio image001 Tworzenie klipów motywu

Nowy klip motywu, reprezentowany przez wskaźnik „kopiowanie” myszy, zostaje przeciągnięty w pobliże początku lewego klipu. Zielone linie położenia wskazują miejsce wstawienia nowego klipu.

Na ilustracji linie położenia przedstawiają granice klipu, jakie zostaną utworzone po zwolnieniu przycisku myszy w bieżącym położeniu, na podstawie domyślnej długości szablonu. Wszystkie istniejące klipy zostaną przesunięte w prawo, aby utworzyć miejsce dla nowego klipu. Gdyby nowy klip został zamiast tego upuszczony w pobliżu prawej krawędzi tego samego istniejącego klipu, zostałby wstawiony po tym klipie.

Zastępowanie istniejącego klipu: Upuszczenie nowego klipu motywu pośrodku istniejącego klipu motywu powoduje zastąpienie starego klipu nowym. Nowy klip przejmuje też wszelkie istniejące dostosowania wprowadzone do starego klipu. Linie położenia, wyświetlane na niebiesko, przedstawiają granice zastępowanego klipu. Nowy klip przejmuje te granice, bez względu na swoją domyślną długość.

Pinnacle Studio image002 Tworzenie klipów motywu

Nowy klip motywu zostaje upuszczony pośrodku lewego klipu, powodując jego zastąpienie. Położenia innych klipów pozostają bez zmian.

Tworzenie klipów motywu