Obrazy nieruchome

Termin wideo oznacza zwykle obraz w ruchu, ale większość produkcji zawiera również statyczne tytuły lub grafikę, jak również może zawierać nieruchome obrazy innych typów.

Obrazy nieruchome, których można używać w filmach, to między innymi:

·     Wszelkiego typu podpisy tekstowe i grafika, w tym przewijane napisy końcowe i przesuwane komunikaty.

·     Fotografie lub rysunki zapisane w plikach obrazów na dysku.

·     Pojedyncze klatki wideo pobrane przy użyciu narzędzia pobierania klatek.

·     Menu dysku do tworzenia dysków DVD i VCD. Te szczególne typy obrazów zostały opisane tutaj.

Te wszystkie typy obrazów nieruchomych mogą być stosowane na dwa sposoby, w zależności od ścieżki, na którą zostaną upuszczone na osi czasu w oknie filmu:

·     Aby dodać obraz pełnoekranowy z pełnym tłem, należy dodać go do ścieżki wideo.

·     Aby dodać obraz tak, aby pojawił się w filmie z przezroczystym tłem, nałożony na klipy znajdujące się na ścieżce wideo, należy go umieścić na ścieżce tytułu. Aby można było użyć obrazu w ten sposób, musi on być w formacie TIFF (zwykle z rozszerzeniem pliku tif), a jego przezroczysty obszar musi być zdefiniowany za pomocą kanału alfa zgodnie z możliwościami tego formatu.

Uwaga: Użytkownicy programu Studio Plus mają dodatkową opcję dodawania obrazów do osi czasu – ścieżkę nakładek. Szczegóły zawiera temat Edycja dwuścieżkowa w programie Studio Plus.

W albumie znajdują się osobne sekcje na tytuły, mapy bitowe obrazów i menu dysku. Wszystkie te zasoby są przechowywane jako osobne pliki na dysku twardym. Można również tworzyć tytuły i menu dysku samodzielnie w Edytorze tytułów programu Studio, a następnie dodawać je bezpośrednio do filmu bez ich uprzedniego zapisywania w osobnych plikach. Podobnie nieruchome klatki wideo mogą być dodawane bezpośrednio z narzędzia pobierania klatek.

Obrazy pełnoekranowe

Obraz pełnoekranowy to obraz umieszczony na ścieżce wideo. Wypełnia on cały ekran, zasłaniając obraz wideo. Gdy kończy się poprzedzający go klip wideo, program Studio odtwarza klip obrazu nieruchomego. Efektem wizualnym jest zakończenie wideo i zastąpienie go grafiką do czasu rozpoczęcia się nowego klipu.

Pinnacle Studio 211 full screen images Obrazy nieruchome

Obrazy nakładane

Obraz nakładany to obraz umieszczony na ścieżce tytułu. Jest on nałożony na bieżący klip wideo, ale go nie zastępuje. Przezroczysty obszar obrazu musi być zdefiniowany za pomocą kanału alfa.

Pinnacle Studio 212 overlay images Obrazy nieruchome

Tworzenie pokazu slajdów

Aby szybko zmontować pokaz slajdów z nieruchomych obrazów lub klipów wideo, można skorzystać z możliwości oferowanych przez funkcję Powiel przejście programu Studio do szybkiego wstawienia wybranego przejścia między wszystkie pary klipów lub obrazów.

Stosowanie efektów

Do obrazów nieruchomych można stosować większość dodatków plug-in efektów wideo programu Studio (za wyjątkiem efektów typu Szybkość, stosowanie których ma sens jedynie w przypadku ruchomych obrazów wideo).

         đEdycja obrazów nieruchomych

         đNarzędzie pobierania klatek

Obrazy nieruchome