Edycja obrazów nieruchomych

Obrazy nieruchome, tak jak inne rodzaje klipów, można przycinać bezpośrednio na osi czasu okna filmu lub przy użyciu narzędzia Właściwości klipu.

Omówienie pierwszej metody zawiera temat Przycinanie na osi czasu za pomocą uchwytów. Jedyną różnicą jest to, że klip nieruchomego obrazu może zostać rozciągnięty na dowolny żądany czas trwania, natomiast klip wideo nie może być dłuższy niż oryginalna scena albumu.

Efekty typu Rozmycie, Posteryzacja lub Korekcja koloru mogą być stosowane do klipów obrazów nieruchomych wszystkich typów tak samo jak do klipów wideo.

         đEdytowanie właściwości klipu obrazu

Edycja obrazów nieruchomych