Narzędzie pobierania klatek

Narzędzie pobierania klatek umożliwia przechwytywanie obrazu nieruchomego z dowolnego źródła przechwytywania wideo obsługiwanego przez program Studio lub wyodrębnianie pojedynczych klatek z dowolnego klipu wideo w bieżącym projekcie. Pobraną klatkę można dodać bezpośrednio do filmu lub zapisać na dysku w dowolnym z wielu standardowych formatów graficznych.

Po zapisaniu pobranej klatki na dysku można ją:

·     używać w innych aplikacjach,

·     edytować w oprogramowaniu do edycji grafiki,

·     zaimportować z powrotem do filmów jako obraz nieruchomy za pośrednictwem albumu lub Edytora tytułów.

         đNarzędzie pobierania klatek

Narzędzie pobierania klatek