Narzędzie pobierania klatek

Pinnacle Studio 223 video tool icon   frame grabber Narzędzie pobierania klatekNarzędzia pobierania klatek używa się w połączeniu z odtwarzaczem. Aby uzyskać do niego dostęp, należy otworzyć Przybornik, a następnie kliknąć przycisk Narzędzie pobierania klatek.

Należy odtworzyć film lub źródłowy materiał wideo do chwili wyświetlenia żądanej klatki, a następnie kliknąć przycisk Pobierz. Pobrana klatka zostanie wyświetlona w obszarze podglądu narzędzia i będzie można dodać ją do filmu lub zapisać w pliku na dysku.

Pinnacle Studio image002 Narzędzie pobierania klatek

Narzędzie pobierania klatek w trybie pobierania z filmu. W przypadku pobierania z zewnętrznego źródła (np. kamery) wyświetlany jest kontroler kamery. W przypadku używania urządzenia cyfrowego (DV) możliwe jest poruszanie się po taśmie źródłowej z poziomu narzędzia.

Pobierz z: Źródło dla narzędzia pobierania klatek wybiera się, klikając w górnej części narzędzia przycisk Film lub Kamera. Wybranie opcji Kamera powoduje, że narzędzie pobierania klatek będzie korzystało z bieżącego źródła wideo, skonfigurowanego w panelach opcji Źródło przechwytywania oraz Format przechwytywania.

Uwaga: Pobieranie klatek z kamery nie jest obsługiwane w przypadku sprzętu HDV.

Elementy sterujące odtwarzaniem: Jeśli źródłem wideo jest cyfrowa kamera wideo lub magnetowid VCR podłączony do portu 1394, program Studio udostępnia praktyczne ekranowe elementy sterujące odtwarzaniem, za pomocą których można znaleźć klatkę do pobrania.

Redukuj migotanie: Jeśli wideo źródłowe pobieranej klatki zawiera dużą ilość ruchu, pobrana klatka może migotać. Efekt ten można zredukować lub całkowicie wyeliminować, zaznaczając pole wyboru Redukuj migotanie. Ponieważ opcja Redukuj migotanie powoduje również nieznaczne zmniejszenie rozdzielczości, nie należy jej używać, jeśli w przypadku określonego obrazu wywołuje ona niepożądane wyniki.

Pobierz: Po zlokalizowaniu żądanej klatki w odtwarzaczu oraz odpowiednim ustawieniu opcji Redukuj migotanie należy kliknąć przycisk Pobierz. Pobrana klatka zostanie wyświetlona w obszarze podglądu narzędzia i uaktywnione zostaną dwa przyciski do jej wyprowadzenia (Dodaj do filmu oraz Zapisz na dysku).

Dodaj do filmu: Ten przycisk powoduje wstawienie pobranej klatki na ścieżkę wideo w oknie filmu za aktualnie zaznaczonym klipem.

Zapisz na dysku: Ten przycisk powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz jako, w którym można wybrać folder, nazwę oraz format obrazu pliku docelowego dla pobranej klatki. To okno dialogowe udostępnia również elementy sterujące umożliwiające ustawienie rozdzielczości zapisywanego obrazu na jeden z kilku standardowych rozmiarów, na oryginalny rozmiar pobranej klatki lub na rozmiar niestandardowy (który można wprowadzić samodzielnie).

Jeśli współczynnik proporcji (stosunek szerokości do wysokości) wybranego rozmiaru jest inny niż współczynnik pobranej klatki, obraz jest odpowiednio rozciągany. Może to spowodować widoczne dysproporcje kształtów, na przykład ludzie mogą wyglądać nienaturalnie szczupło lub nienaturalnie grubo.

Narzędzie pobierania klatek