Przyborniki

Dzięki wygodnemu interfejsowi typu „wskaż i kliknij” przyborniki ułatwiają dodawanie klipów do filmu oraz umożliwiają modyfikowanie istniejących klipów i dodawanie do nich efektów specjalnych. Program Studio udostępnia oddzielne przyborniki do wykonywania operacji na materiałach wideo i audio.

Przyborniki są dostępne jedynie w trybie edycji. Można je otwierać i zamykać, klikając przyciski znajdujące się w lewej górnej części okna Film.

Pinnacle Studio image001 Przyborniki

Przesuwając wskaźnik myszy na ikony, można wskazać przybornik, który ma zostać otwarty. Po kliknięciu zostanie otwarty przybornik, którego przycisk jest wyróżniony. Widok albumu zostanie zastąpiony widokiem przybornika zawierającym dwa główne obszary:

·     Przyciski wyboru narzędzia w panelu po lewej stronie: kliknięcie jednego z tych przycisków spowoduje otwarcie odpowiedniego narzędzia.

·     Aktualnie wybrane narzędzie po prawej stronie. Dwukrotne kliknięcie klipu w oknie filmu również powoduje wyświetlenie odpowiedniego narzędzia (oprócz klipów tytułu, które są otwierane bezpośrednio w Edytorze tytułów).

Pinnacle Studio image002 Przyborniki

Wszystkie przyciski wyboru narzędzi, oprócz przycisku znajdującego się na samej górze każdego zestawu przycisków, otwierają wyspecjalizowane narzędzia. W obu przybornikach pierwszy przycisk od góry otwiera narzędzie Właściwości klipu. Jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie odpowiedniego narzędzia do przycinania i edycji typu klipu aktualnie wybranego w oknie filmu.

Edytor tytułów

Przydatne narzędzie, które nie jest bezpośrednio dostępne w przybornikach, to Edytor tytułów. Umożliwia on łączenie tekstu, obrazów i innych zasobów graficznych w celu tworzenia tytułów i menu dysku dla materiałów opracowywanych za pomocą programu Studio. Edytor tytułów można otworzyć, korzystając z narzędzi Tytuł i Menu dysku lub klikając polecenie Przejdź do Edytora tytułów/menu w menu kontekstowym okna Film.

         đPrzybornik wideo

         đPrzybornik audio

Przyborniki