Przybornik audio

W przyborniku audio znajduje się sześć narzędzi służących do modyfikowania lub tworzenia klipów audio, takich jak oryginalne audio, narracja, efekty dźwiękowe i inne pliki audio, ścieżki CD oraz muzyka w tle w standardzie SmartSound.

Pinnacle Studio image001 Przybornik audio

Pinnacle Studio 102 audio tool icon   clip properties Przybornik audioWłaściwości klipu: Narzędzie Właściwości klipu umożliwia dostosowywanie („przycinanie”) czasu rozpoczęcia i zakończenia klipów dowolnego typu. Pozwala także w razie potrzeby wpisać nazwę opisową klipu zastępującą nazwę domyślną. Nazwy klipów są wyświetlane, kiedy w oknie filmu włączony jest Widok tekstowy. Dostępność innych elementów sterujących tego narzędzia jest uzależniona od typu klipu.

Pinnacle Studio 103 audio tool icon   volume and balance Przybornik audioGłośność i balans: To narzędzie udostępnia regulatory głośności dla każdej z trzech ścieżek audio: oryginalne audio (audio przechwycone wraz z obrazem wideo), efekty dźwiękowe i narracja oraz muzyka w tle. Umożliwia ono też wyciszenie dowolnej ścieżki i dodanie stopniowej zmiany głośności w czasie rzeczywistym. Regulator balans i dźwięk przestrzenny służy do niezależnego rozmieszczenia każdej ze ścieżek w jednowymiarowej przestrzeni stereo lub dwuwymiarowej przestrzeni dźwięku przestrzennego. Gdy otwarta jest ścieżka nakładek, narzędzie udostępnia czwarty zestaw elementów sterujących, mających wpływ na ścieżkę audio nakładki.

Dostępność: Dźwięk przestrzenny i wideo nakładki są obsługiwane tylko w programie Studio Plus.

Pinnacle Studio 103 audio tool icon   voice overs Przybornik audioNagraj narrację: Aby nagrać narrację, wystarczy kliknąć przycisk Nagraj i zacząć mówić do mikrofonu.

Pinnacle Studio 103 audio tool icon   cd audio Przybornik audioDodaj audio z CD: To narzędzie służy do dodawania ścieżek (całych lub ich fragmentów) z dysku audio CD.

Pinnacle Studio 104 audio tool icon   background music Przybornik audioMuzyka w tle: To narzędzie umożliwia dodawanie muzyki w tle za pomocą narzędzia ScoreFitter — zaawansowanej funkcji generowania muzyki programu Studio. Należy wybrać styl, utwór i jego wersję. Program Studio utworzy ścieżkę muzyczną odpowiadającą czasowi trwania filmu.

Pinnacle Studio 104 audio tool icon   effects Przybornik audioEfekty audio: To narzędzie umożliwia stosowanie efektów w formie dodatków plug-in do dowolnego klipu audio. Obsługiwany popularny standard dodatków plug-in audio (VST) umożliwia powiększanie biblioteki o efekty dostarczane przez inne firmy. Konfigurowalny filtr redukcji szumów jest dostarczany jako efekt standardowy. Efekty dostępne w programie Studio Plus obejmują też korektor graficzny i parametryczny, pogłos, chór i inne.

Dostępne mogą też być do wypróbowania efekty premiowe oznaczone znakiem wodnym. Inne efekty są dostępne w witrynie sieci Web firmy Pinnacle przez kliknięcie kategorii Więcej efektów w przeglądarce efektów audio. Informacje o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Przybornik audio