Przybornik wideo

W przyborniku tym dostępnych jest siedem narzędzi służących do modyfikowania lub tworzenia klipów wizualnych, w tym klipów wideo, klipów motywu, tytułów, obrazów nieruchomych i menu dysku.

Pinnacle Studio image001 Przybornik wideo

Pinnacle Studio 099 video tool icon   clip properties Przybornik wideoWłaściwości klipu: Narzędzie Właściwości klipu umożliwia dostosowywanie czasu rozpoczęcia i zakończenia klipów dowolnego typu. Operacja ta jest nazywana „przycinaniem”. Narzędzie pozwala także podać nazwę opisową klipu. Udostępnia ono również dodatkowe składniki interfejsu odpowiadające typowi edytowanego klipu.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   themes Przybornik wideoMotywy: Narzędzie Edytor motywów umożliwia dostosowywanie klipów utworzonych na podstawie „szablonów motywów”. Narzędzie zawiera minialbum, z którego można importować obrazy wideo i zdjęcia do użycia w klipie motywu. Niektóre szablony motywów udostępniają też podpisy tekstowe oraz inne parametry umożliwiające dostosowywanie funkcji.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   titles Przybornik wideoTytuły: To narzędzie umożliwia edycję nazw i długości tytułów. Przycisk Edytuj tytuł zapewnia dostęp do Edytora tytułów, w którym można zmieniać tekst i wygląd tytułu.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   disc menus Przybornik wideoMenu dysku: Narzędzie Menu dysku zawiera wiele elementów sterujących umożliwiających edytowanie łączy między przyciskami w menu dysku a znacznikami rozdziałów filmu widocznymi na ścieżce menu w oknie filmu. Kliknięcie przycisku Edytuj menu powoduje otwarcie Edytora tytułów, w którym można zmieniać wygląd menu.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   frame grabber Przybornik wideoNarzędzie pobierania klatek: To narzędzie umożliwia pobieranie pojedynczych klatek z filmu lub aktualnie używanego źródła wideo. Można ich użyć w tworzonym filmie lub zapisać w celu użycia w innych aplikacjach. Podobnie jak w trybie przechwytywania, wygląd interfejsu narzędzia pobierania klatek zależy od tego, czy bieżącym źródłem wideo jest DV, czy też używane jest inne źródło.

Pinnacle Studio 100 video tool icon   smartmovie Przybornik wideoNarzędzie SmartMovie: To narzędzie automatycznie łączy materiał źródłowy z dowolnym plikiem utworu w formacie cyfrowym w celu utworzenia wideo z muzyką w wybranym stylu.

Pinnacle Studio 101 video tool icon   pip and ck Przybornik wideoNarzędzie Obraz w obrazie i kluczowanie kolorem: Elementy sterujące Obraz w obrazie i Kluczowanie kolorem zajmują osobne karty w tym samym oknie narzędzi, dlatego można je rozpatrywać jako dwa narzędzia w jednym. To narzędzie zapewnia graficzny interfejs alternatywny w stosunku do dostępnych w programie Studio Plus efektów Obraz w obrazie i Kluczowanie kolorem.

Pinnacle Studio 101 video tool icon   effects Przybornik wideoEfekty wideo: To narzędzie programu Studio umożliwia stosowanie różnorodnych efektów wideo dostępnych w formie dodatków plug-in. Efekty wideo i ich kombinacje można stosować do wszystkich klipów wideo, klipów motywu lub obrazów nieruchomych w projekcie.

Wraz z podstawową biblioteką przydatnych efektów, program Studio oferuje zestaw „zablokowanych“ efektów premiowych, które można wypróbować. Informacje o nabywaniu zawartości premiowej dla programu Studio zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Przybornik wideo