Widoki okna filmu

Okno filmu oferuje trzy różne widoki projektu: Oś czasu, Seria ujęć i Tekst. Aby wybrać żądany widok, należy kliknąć jeden z przycisków wyboru widoku w prawym górnym rogu okna filmu.

         đWidok serii ujęć

         đWidok osi czasu

         đWidok tekstowy

Widoki okna filmu