Opcje ustawień

Na różne aspekty działania programu Studio można wpływać za pomocą ustawień programu. Domyślne wartości wybrano w taki sposób, aby zapewniły prawidłowe działanie w większości przypadków i dla różnych urządzeń. Możliwa jest jednak ich zmiana w celu dostosowania do stylu pracy lub określonej konfiguracji sprzętowej.

Informacje o opcjach ustawień programu Studio

Opcje ustawień programu Studio zostały podzielone pomiędzy dwa okna dialogowe, które składają się z wielu paneli.

Okno dialogowe opcji głównych zawiera cztery panele z opcjami odnoszącymi się do trybów przechwytywania i edycji. Aby otworzyć to okno dialogowe w wybranym panelu, należy wybrać jedno z poleceń z pierwszej grupy w menu Ustawienia.

Pinnacle Studio image001 Opcje ustawień

Okno dialogowe opcji tworzenia filmu zawiera trzy panele, po jednym dla każdego z trzech typów nośników: dysku, pliku i taśmy. Dostęp do tego okna można uzyskać przez wybranie jednego z poleceń z drugiej grupy w menu Ustawienia.

Pinnacle Studio image002 Opcje ustawień

Ustawienia opcji w programie Studio odnoszą się zarówno do bieżących, jak i przyszłych sesji aplikacji. Nie jest dostępny żaden główny przełącznik przywracania ustawień.

         đUstawienia źródła przechwytywania

         đUstawienia formatu przechwytywania

         đPreferencje projektu

         đPreferencje audio i wideo

         đUstawienia tworzenia dysku

         đUstawienia tworzenia pliku

         đUstawienia tworzenia pliku Real Media

         đUstawienia tworzenia pliku Windows Media

         đUstawienia tworzenia taśmy

Opcje ustawień