Preferencje audio i wideo

Pięć sekcji w tym panelu zawiera ustawienia dotyczące sprzętu i podglądu.

Podgląd wideo

Ze względu na główną rolę funkcji podglądu w trakcie interaktywnego edytowania wideo program Studio udostępnia wiele ustawień, które mają wpływ na zachowanie tej funkcji.

Pinnacle Studio image001 Preferencje audio i wideo

W przypadku wyświetlania podglądu na monitorze komputera podgląd domyślny (o rozdzielczości ćwiartki klatki) jest najczęściej wystarczająco dobry. Jeśli użytkownik ma duże wymagania w stosunku do podglądu oraz — w szczególności — w przypadku wyświetlania podglądu na zewnętrznym urządzeniu wyjściowym (po wybraniu z listy rozwijanej pozycji Zewnętrzny) konieczne może być zaznaczenie pola wyboru Włącz podgląd o pełnej rozdzielczości. Na niektórych komputerach użycie tej opcji może spowodować dostrzegalny spadek wydajności.

Opcja Włącz przyspieszanie sprzętowe umożliwia skorzystanie w razie potrzeby z zaawansowanych możliwości karty graficznej. Tej opcji nie należy wybierać, jeśli podczas podglądu występują problemy z wyświetlaniem.

Pozycja Pokaż podgląd pełnoekranowy na listy rozwijanej pozwala wybrać sposób wyświetlania podglądu w programie Studio po kliknięciu przycisku pełnego ekranu w odtwarzaczu. Opcje dostępne na liście zależą od sprzętu obsługującego wyświetlanie.

W systemie z jednym monitorem podgląd pełnoekranowy (inny niż zewnętrzny) musi być oczywiście wyświetlany na tym samym ekranie co interfejs programu Studio. Umożliwia to opcja Główny monitor VGA. W tym specjalnym przypadku odtwarzanie na pełnym ekranie rozpoczyna się po kliknięciu przycisku pełnego ekranu od bieżącej pozycji filmu, a kończy się wraz z zakończeniem filmu lub po naciśnięciu klawisza Esc.

Pinnacle Studio image002 Preferencje audio i wideo

Jeśli system komputerowy jest wyposażony w dwa monitory, drugiego ekranu używa się przeważnie jako monitora podglądu pełnoekranowego, a okno programu Studio pozostawia się na głównym ekranie. Wyświetlaniem na drugim monitorze można sterować w całości przy użyciu przycisku pełnego ekranu, niezależnie od tego, czy film jest odtwarzany, czy też jego odtwarzanie zostało wstrzymane.

Najprostsza opcja podglądu pełnoekranowego to Drugi monitor VGA. W tym trybie podgląd jest skalowany tak, aby możliwe było użycie jak największej części ekranu monitora (bez zakłócania współczynnika proporcji wideo). Okno odtwarzacza na głównym ekranie pozostanie puste, co pozwoli zaoszczędzić moc obliczeniową. Gdy jest dostępny drugi ekran, ten tryb jest zalecany w przypadku większości użytkowników.

Dwie pozostałe opcje to tryby specjalne umożliwiające skierowanie wyjścia w trybie pełnoekranowym na jeden z monitorów i jednoczesne udostępnianie normalnego podglądu w oknie programu Studio. Te tryby są oferowane tylko w przypadku korzystania z karty wideo z dwoma wyjściami należącej do jednego z następujących typów:

·     ATI Radeon 9600 (lub lepsza) ze sterownikiem ekranu Catalyst™ w wersji 5.8 (minimalnie).

Aby korzystanie z dodatkowych trybów podglądu było możliwe, należy dezaktywować drugi monitor w oknie dialogowym Właściwości: Ekran (lub w centrum sterowania Catalyst) przed uruchomieniem programu Studio.

·     nVidia GeForce Fx5xxx (lub lepsza) lub odpowiadająca jej karta z serii Quadro. Minimalne wersje sterowników 81.85 (GeForce) i 81.64 (Quadro).

Przed uruchomieniem programu Studio należy aktywować drugi monitor jako rozszerzenie pulpitu systemu Windows (nie w trybie łączenia lub klonowania).

Podczas uruchamiania programu Studio odbywa się sprawdzanie, czy powyższe warunki zostały spełnione. Jeśli tak, udostępniane są pozostałe opcje:

Drugi monitor VGA, mały podgląd na głównym monitorze VGA. Opcja ta jest bardziej zaawansowana niż inne tryby podglądu pełnoekranowego, ponieważ umożliwia zmianę konfiguracji ekranu monitora w celu dostosowania jej do dokładnych specyfikacji wideo dla projektu, które dotyczą formatu klatki i częstotliwości odświeżania. Jeśli na przykład format projektu to 720×480, a częstotliwość odświeżania NTSC to 60 Hz, dla monitora zostanie włączony taki właśnie tryb, co umożliwi uzyskanie podglądu najdokładniejszego z możliwych. Jednocześnie zwykły, mały pogląd w oknie odtwarzacza będzie wyświetlany na głównym ekranie.

Uwaga: Nawet jeśli użytkownik korzysta z odpowiedniej karty graficznej, wybrany format może nie być obsługiwany przez dany monitor. Rozpoznanie takiej sytuacji przez program Studio spowoduje podjęcie próby przejścia do ostatniego z trybów podglądu (omówionego w poniższym akapicie). Jeśli dana konfiguracja sprzętu powoduje jakąkolwiek niestabilność, stanowczo zaleca się powrót do jednego z opisanych wyżej trybów podstawowych.

Tryb awaryjny — drugi monitor VGA, mały podgląd. W tym trybie program Studio jak najlepiej dopasowuje format wideo projektu do formatów obsługiwanych przez monitor. Jeśli na przykład format klatki 720×480 jest niedostępny, dla monitora zostanie ustawiona wartość 800×600, a klatka zostanie wyśrodkowana na ekranie monitora. Podobnie jeśli monitor nie obsługuje częstotliwości wyjściowej 50 Hz (PAL) przy danym rozmiarze ekranu, obraz będzie wyświetlany z częstotliwością 60 Hz.

Nagrywanie narracji

Mikrofon: Jest to lista rozwijana z opcjami związanymi z podłączaniem mikrofonu.

Kanały, Częstotliwość próbkowania: Te ustawienia decydują o jakości audio. Typowym ustawieniem dla narracji jest Mono, 16 bitów przy częstotliwości 22,05 kHz.

Pinnacle Studio image003 Preferencje audio i wideo

Renderowanie w tle

Renderowanie jest procesem generowania wideo dla materiału używającego przejść HFX, efektów lub innych funkcji programu Studio wymagających intensywnych obliczeń. Do momentu zrenderowania takiego wideo może ono nie być wyświetlane płynnie i z pełną liczbą szczegółów podczas podglądu.

Program Studio może przeprowadzać renderowanie „za kulisami” podczas pracy użytkownika. Funkcja ta nosi nazwę renderowania w tle.

Pinnacle Studio image004 Preferencje audio i wideo

Włącz renderowanie w tle: To pole wyboru można wyczyścić, jeśli renderowanie w tle nie ma być w ogóle używane. Można tak zrobić na przykład na wolniejszym komputerze, w przypadku którego intensywne renderowanie powoduje spowolnienie innych operacji.

Ustaw kodek automatycznie: Po wybraniu tej opcji program Studio będzie automatycznie wybierać kodek używany do kodowania renderowanego wideo.

Użyj tego kodeka do renderowania w tle: Jeśli wiadomo, że projekt będzie wyprowadzany na taśmę DV, wybranie DV jako formatu renderowania w tle może skrócić czas renderowania gotowego filmu. Z tego samego powodu zwykle wybiera się format MPEG jako kodek renderowania dla filmów przeznaczonych do zapisania na dysku optycznym.

Kolejna kwestia pojawia się, jeśli planowane jest wyświetlanie podglądu wideo na urządzeniu zewnętrznym (tylko w programie Studio Plus). W takim przypadku konieczne może być ustawienie formatu projektu i kodeka renderowania w tle pasujących do urządzenia. Na przykład w przypadku wyświetlania podglądu na analogowym monitorze podłączonym do kamery DV należy przeprowadzić renderowanie w tle w formacie DV.

Odtwarzanie dźwięku przestrzennego

Pole wyboru Włącz oddzielne odtwarzanie 5.1 należy zaznaczyć, jeżeli system audio używany podczas odsłuchiwania projektu programu Studio obsługuje oddzielne audio 5.1. Pole powinno pozostać niezaznaczone, jeżeli odsłuchiwanie jest przeprowadzane w systemie dźwięku przestrzennego zgodnym z technologią Pro Logic lub w systemie stereo.

Pinnacle Studio image005 Preferencje audio i wideo

Stacja dysków CD (do zgrywania plików audio)

Jeśli w projekcie została użyta muzyka z dysku CD, program Studio przenosi cyfrowo („zgrywa”) dane audio z dysku na komputer. Lista rozwijana w tym obszarze umożliwia wybranie urządzenia CD używanego do zgrywania (jeśli w systemie dostępne jest więcej niż jedno urządzenie).

Pinnacle Studio image006 Preferencje audio i wideo

Preferencje audio i wideo