Preferencje projektu

Ustawienia te podzielono na pięć sekcji, które zostaną opisane w kolejnych tematach. Ustawienia sprzętu związane z edycją znajdują się w panelu Preferencje audio i wideo.

Środowisko edycyjne

Automatycznie zapisz i załaduj moje projekty: Po zaznaczeniu tego pola wyboru program Studio będzie w sposób ciągły aktualizował zachowany projekt podczas pracy bez potrzeby ręcznego zapisywania zmian przez użytkownika. Jeśli użytkownik woli mieć kontrolę na ładowaniem i zapisywaniem, powinien pozostawić to pole niezaznaczone.

Pokaż duże miniatury serii ujęć: Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala uzyskać więcej szczegółów w klatkach miniatur wyświetlanych w widoku serii ujęć okna filmu.

Pokaż zawartość premiową, Pokaż funkcje premiowe: Premiowe funkcje i zawartość umożliwiają łatwe i wygodne rozszerzanie programu Studio, w przypadku gdy potrzebnych jest więcej zasobów lub więcej możliwości w celu ulepszenia filmów. Zawartość premiowa to dodatkowe efekty, przejścia, tytuły, menu i efekty dźwiękowe. Funkcje premiowe to panoramowanie i powiększanie, kluczowanie kolorem i inne zaawansowane możliwości.

Te pola wyboru należy zaznaczyć, jeśli elementy premiowe mają być wyświetlane w albumie i innych stosownych miejscach w programie Studio.

Jeśli dostępne jest połączenie internetowe, to kliknięcie elementu premiowego daje zazwyczaj możliwość niezwłocznego zakupu i zainstalowania tego elementu bez potrzeby wychodzenia z programu Studio. Dalsze informacje zawiera temat Rozszerzanie programu Studio.

Format projektu

Domyślnie projekt filmowy programu Studio jest w tym samym formacie wideo co pierwszy dodany do niego klip. Jeśli nowe projekty mają mieć inny format, należy kliknąć opcję Użyj tego formatu dla nowych projektów, a następnie wybrać żądany format z listy rozwijanej.

Pinnacle Studio image001 Preferencje projektu

Domyślne czasy trwania

Wszystkie czasy trwania są mierzone w sekundach i klatkach. Licznik sekund zmienia się co 30 klatek dla formatu NTSC i co 25 klatek dla formatu PAL.

Pinnacle Studio image002 Preferencje projektu

Znajdujące się tu trzy ustawienia decydują o początkowej wartości czasu trwania dodawanych do filmu przejść, obrazów nieruchomych i zmian głośności. Czasy trwania można podczas edycji przycinać do niestandardowych wartości. Na powyższej ilustracji przedstawiono domyślne wartości dostępne po zainstalowaniu programu.

Podczas dodawania menu dysku

Podczas umieszczania menu dysku na osi czasu program Studio proponuje wygenerowanie łączy rozdziałów z menu do wszystkich następujących po nim klipów (co najmniej do następnego menu). Dzięki opcjom z tej listy rozwijanej możliwe jest pominięcie okna dialogowego potwierdzenia przez włączenie lub wyłączenie funkcji tworzenia łączy. Program Studio może wygenerować łącza z nowego menu do wszystkich jego rozdziałów, a także łącza powrotu do menu, umieszczane na końcu każdego rozdziału. Ostatnia opcja, „Zapytaj, czy tworzyć rozdziały”, włącza okno dialogowe potwierdzenia, przywracając ustawienie domyślne.

Pinnacle Studio image003 Preferencje projektu

Minimalna długość rozdziału: Jeżeli wybrano opcję automatycznego tworzenia przez program Studio łączy rozdziałów po dodaniu menu, to w razie potrzeby w rozdziały jest łączonych po kilka klipów w celu uzyskania minimalnego czasu trwania.

Folder dla plików pomocniczych

Program Studio bardzo często generuje pliki pomocnicze podczas edytowania i wyprowadzania projektu. Są one umieszczane w folderze dyskowym określonym w tym miejscu. Kliknięcie przycisku folderu umożliwia zmianę położenia plików pomocniczych; zwykle jest to wykonywane w celu zaoszczędzenia miejsca na określonym dysku.

Pinnacle Studio image004 Preferencje projektu

Usuń: Ten przycisk powoduje otwarcie okna dialogowego Usuwanie plików pomocniczych, które umożliwia odzyskanie miejsca na dysku twardym przez usunięcie plików utworzonych podczas renderowania projektu.

Preferencje projektu